Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 10

Ook de onder-
steuning is volop
in beweging
De veranderingen in de zorg en krimpende vraag hebben hun effect op
de ondersteuning en bedrijfsvoering. Met de meerjarenstrategie als kader
is vorig jaar een deelvisie Ondersteuning opgesteld die zijn invulling krijgt
in 2014. Uitgangspunt is werken vanuit toegevoegde waarde: kwalitatief
goede dienstverlening tegen lagere kosten. De financiële taakstelling is in
2013 bereikt.
Vanuit de ondersteuning werd een flink aantal zorgprojecten ondersteund
gericht op verbetering of ontwikkeling zoals Zorgaanspraken; Wie betaalt
waarvoor?, Excellente zorg, Stepped Care, EPD en Zorgpaden/ROM.
Met name de ontwikkeling van een krimpende organisatie, concentratie
en spreiding van de zorg, de afbouw van m2 en bedden hebben directe
consequenties voor de vastgoedportefeuille en de facilitaire dienst-
verlening. Veranderende afname en klantwensen spelen daarin een
belangrijke rol.
Via structurele samenwerking met het facilitair bedrijf van
de Reinier van Arkel groep wordt sinds 2012 gewerkt aan flexibiliteit,
kostenbesparing en kwaliteitsverhoging.
In 2013 is het basisdocument
‘Sporen: effectief samenwerken en samengaan’ aangeboden aan beide
Raden van Bestuur.
Om onze organisatiedoelen uit Bevlogen realiseren te kunnen bereiken,
zijn flexibiliteit, persoonlijke ontwikkeling en samenwerking van
medewerkers een vereiste. Ons meerjarenbeleid kent daarom drie ver-
andersporen: Samen excelleren, Persoonlijk leiderschap en Competente
medewerkers. Afgelopen jaar is op elk van deze drie resultaat geboekt.
Harrie van de Bergh,
manager facility services.
GGZ Oost Brabant:
“De aandacht voor de klant, maakt het
verschil. Door krachten te bundelen,
bereiken mensen meer”
10
Bevlogen gerealiseerd
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...24
Powered by FlippingBook