Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 11

De MD-dagen voor alle leidinggevenden in juni en oktober zijn met een 8 gewaardeerd.
Vanuit het programma Duurzame inzetbaarheid is in december een prikkelende interne
campagne gestart
die medewerkers motiveert om in
beweging te komen.
De organisatie heeft gekozen voor de PMC-methodiek en hierin projectleiders en
opdrachtgevers getraind.
De invoering van Het Nieuwe Werken op de nieuwe locatie aan de Bilderbeekstraat in
Boxmeer en de regio Land van Cuijk is geëvalueerd en verbeterpunten zijn meegenomen
in de andere regio’s: in Helmond is men al van start.
De infocentra van Grip zijn teruggebracht tot twee locaties: Arsis in Oss en ’t Warant
in Helmond.
In het najaar realiseerden we een nieuw intranet en gingen we over naar een verbeterde
versie van Office en de vernieuwde Citrix-omgeving.
In januari 2013 was het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) geheel uitgerold over de regio.
Sinds eind december is het Leerportaal voor elke medewerker beschikbaar.
Met de invoering van RAET Online/Youforce kunnen medewerkers en managers 24/7 bij
hun gegevens.
Resultaat
Hoe
aantrekkelij
ben jij
?
Weet jij waar je heen wilt in je werk? Grijp jij kansen
zodra ze zich voordoen? Best lastig hè, vooral in deze tijd
van bezuiniging en verandering… Toch kun je meer doen dan
afwachten! Door om je heen te kijken en in beweging te
blijven, houd je je werk leuk óndanks die onzekerheid.
Zo blijf je bovendien aantrekkelijk voor je werkgever,
want die houdt van flexibele, zelfbewuste medewerkers.
Daar wil je toch bijhoren?
Medio november lanceert GGZ Oost Brabant ikzitaandeknoppen.nl.
Een website vol praktische tips en mooie verhalen, die je
inspireren om te blijven groeien. Doe er je voordeel mee!
Claudia Thyssen werkzaam bij
dagactivering op Coudewater:
“Door het jobcraften ging ik de dingen waar
ik voldoening uit haal, met meer aandacht
doen. Het bracht een bewustwordingsproces
op gang, waardoor ik uiteindelijk zelfs van
baan ben veranderd.”
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook