Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 12

12
Bevlogen gerealiseerd
Samenwerking is een van de belangrijkste pijlers in onze meerjarenstrategie.
Zowel binnen (’t is een van onze verandersporen) en in toenemende mate extern
(over de organisatiegrenzen heen) zoeken we naar manieren om samen te
excelleren. Dat kan zijn met gemeenten, ziekenhuizen maar ook met revalidatie-
centra, huisartsengroepen of eerstelijnspsychologen en niet te vergeten: cliënten-
belangenorganisaties zoals Door&Voor in het succesvolle Stimulab-project in Oss.
Eén gezin, één plan
Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in. Dit betekent dat de zorg en ondersteuning
voor kinderen en jongeren de verantwoordelijkheid wordt van gemeenten. GGZ Oost Brabant
anticipeert sinds vorig jaar op deze ontwikkeling van beleid in het aanstellen van een
transitiedirecteur. In de gemeente Helmond is daarom een proef gestart. De Helmondse
wethouder de Leeuw vertelt hierover: “Vijf organisaties die in onze gemeente zorg verlenen,
werken samen in een KRACHT-team. Van elke organisatie zit een medewerker in dat team.
Allemaal hulpverleners die niet in hokjes denken, elkaars kwaliteiten benutten en samen het
probleem oplossen.” Het FACT Jeugdteam voor de regio Helmond ondersteunt het KRACHT-
team. Op deze manier leren ze elkaar kennen en weten ze waar elkaars krachten liggen, maar
ook of deze aanpak goed werkt. Zo niet, dan is er genoeg tijd om dingen te veranderen.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...24
Powered by FlippingBook