Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 13

Onderlinge bestuiving in de keten rond de cliënt
Een beter continuüm van zorg voor de cliënt en zijn naaste. Dat beogen we in de samenwerking in de
keten. Gezamenlijk zorgen we bijvoorbeeld voor een betere bereikbaarheid. Daarom houden twee
behandelaren van zorgcircuit NAH Huize Padua sinds voorjaar 2013 wekelijks een polispreekuur op
revalidatiecentrum Blixembosch. Ook startte dit zorgcircuit een poli bij revalidatiecentrum de Tolbrug,
op de locatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch.
Door kennis en kracht te bundelen op de poli’s van ziekenhuis Bernhoven in Uden kunnen we sinds
kort ook beter afgestemde zorg bieden aan vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na
de zwangerschap op de POP-polikliniek. Voor inwoners van de regio Oss/Uden/Veghel met geheugen-
problemen werken we intensief samen op de polikliniek Klinische Geriatrie. De patiënt krijgt in één dag
alle relevante onderzoeken en de diagnose zodat er snel passende hulp of begeleiding kan volgen.
Behandeling van jonge kinderen is teamwork
GZ-psycholoog Mirthe Cousin heeft zich gespecialiseerd in de allerjongsten. Sinds 2014 biedt
GGZ Oost Brabant deze speciale Jeugd GGZ voor kinderen van nul tot en met zes jaar.
In het Observatie Diagnostisch Team stelt Mirthe samen met ketenpartners de diagnose vast.
Dit team bestaat als het nodig is uit acht ketenpartners: Kleur, Tolbrug, Dichterbij, Visio,
ZML Noordoost Brabant, Mytylschool, Koninklijke Kentalis.
Ingrid Brands,
revalidatiearts bij
Blixembosch in Eindhoven:
“De samenwerking tussen revalidatie-
centrum Blixembosch en NAH
Huize Padua is uniek in Nederland.
Het heft de traditionele scheiding op
tussen de cognitieve en psychiatrische
revalidatie en biedt een continuüm van
zorg aan de patiënt.”
Resultaat
Bevlogen gerealiseerd
13
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...24
Powered by FlippingBook