Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 14

Zorgprofessie in the lead
Binnen onze organisatie streven we naar een toename van kennis
door opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en kennisuitwisse-
ling. Zo organiseren we jaarlijks het symposium ‘Stilstaan bij
onderzoek’, de ANDERSdag en houden professionals regelmatig
referaten over hun werk en onderzoek in de regio.
Wetenschappelijk onderzoek
Het onderzoek binnen GGZ Oost Brabant wordt grotendeels uitgevoerd
door medewerkers die naast hulpverlener ook onderzoeker zijn.
De samenwerking tussen praktijk, opleidingen en onderzoek bevordert
de competentie van onze (toekomstige) medewerkers en draagt bij aan
een stimulerend en kritisch werk- en behandelklimaat. We kennen twee
onderzoekslijnen rond de thema’s ‘Internaliserende problematiek bij
kinderen en adolescenten’ en ‘Adolescenten en Niet-Aangeboren
Hersenletsel’.
Ieke Winkens doet onderzoek naar de effecten van behandelingen van
gedragsproblemen bij mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel:
“Als medewerker kritisch naar je eigen handelen durven kijken is cruciaal
bij het aanpakken van gedragsproblemen bij mensen met NAH.”
”Samen deden we op Osse middelbare scholen een screening
onder meer dan 800 meiden. Zo’n 15% bleek met klachten
rond te lopen variërend van somberheid en lusteloosheid
tot depressiviteit en zelfs suïcidale gedachten. Het weer-
baarheidsprogramma laat veelbelovende resultaten zien.”
Hoogleraar ontwikkelingspatholo-
gie aan de Radboud Universiteit
Rutger Engels
onderzoekt samen
met GGZ Oost Brabant onder meer
of het programma ‘Op volle kracht’
jongeren met gedragsproblemen
weerbaarder kan maken.
14
Bevlogen gerealiseerd
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,...24
Powered by FlippingBook