Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 15

Bevlogen gerealiseerd
15
De Centra voor Psychisch Herstel
zitten in een overgangsperiode
naar een nieuw zorgconcept.
E-mental health is hierin een
belangrijk onderdeel.
“E-mental health verkort
de opnameduur, is snel,
laagdrempelig, kan
anoniem en het geeft de
cliënt de regie. En gecom-
bineerd met face-to-face
behandeling, is de effectiviteit
bij bepaalde doelgroepen
zelfs groter”
,
vertelt behandelmedewerker
Dennis Timp.
In 2013 zijn de taken inzake
de planning&controlcyclus
van de zorggroepen gedecentraliseerd
. De organisatie-
brede coördinatie blijft binnen het team kwaliteitszorg.
Door de benoeming van
Henk Hanegraaf
tot geneesheer-
directeur met de daarbij behorende taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden is er een forse extra impuls gegeven
aan het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Deze ontwikkeling
wordt in 2014 in de lijn verder doorgetrokken.
Henk houdt zich bezig met de algemene gang van zaken van
zorg op geneeskundig gebied binnen GGZ Oost Brabant:
“De combinatie van beleidsmatige verantwoordelijkheid en de
directe patiëntenzorg maakt het voor mij een aantrekkelijke
functie. Naast dat ik graag mensen behandel – daarom heb ik
in eerste instantie voor het vak van psychiater gekozen – moet
je als geneesheer-directeur feeling houden met de praktijk om
deze rol goed te kunnen vervullen.”
Een van de thema’s waar Henk zich op richt is de nieuwe wet
Verplichte GGZ en de veranderingen die daar uit voortkomen.
In de nieuwe wet krijgt de geneesheer-directeur de regie over
de verplichte zorg.
Leerafdeling
Na een succesvolle pilot is de
eerste Leerafdeling van start
gegaan op de afdeling Ouderen 2 in Oss.
Op een competentiegerichte Leerafdeling vormen studenten
en stagiaires samen met coachende werkbegeleiders het team.
Een praktijkopleider heeft een ondersteunende rol.
Het concept komt tegemoet aan de nieuwste principes van
competentiegericht leren, en geeft opleiden voor het eerst
een centrale plek binnen instellingen (leerbedrijven).
Het team bestaat o.m. uit studenten Verpleegkunde vanuit
Avans Hogeschool en ROC De Leijgraaf plus een student
die de BBL-variant volgt en een student MMZ (Medewerker
Maatschappelijke Zorg).
Zorg bij u in de buurt
“Wij bieden veilige,
menslievende zorg die je
je familie en naasten gunt”
HenkHanegraaf
psychiater /geneesheer-directeur
a.
Kwaliteit en
veiligheid
van zorg
anders
georganiseerd