Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 16

“In het beleidsplan van GGZ Oost Brabant staat dat we
zorg bieden die we onze familie en naasten gunnen, maar
er wordt met geen woord gerept over bewegen. Tijdens
een steekproef onder dertig cliënten bleek dan ook dat er
slechts één iemand was die niets mankeerde. De andere 29
hadden allemaal gezondheidsklachten zoals een te hoge
bloeddruk of een te hoge hartslag. Daarom zijn we
gestart met het project ‘Meer bewegen op huize Padua’.
Dit project moet bijdragen aan een actievere leefstijl, en
dus betere gezondheid voor cliënten.”
De komst van een fitnesscentrum op Huize Padua is één van de acties
die past bij dit project.
Bewegingsagoog
Nick Vroon,
won met ‘Wat traag in beweging komt…’
de Olim innovatieprijs 2013, een jaarlijkse beloning voor bijzondere
prestaties of ideeën op het gebied van zorg- en of dienstverlening:
Een
‘blended’
behandeling voor
Knoet
Zorgpaden,
ROM en
e-Mental Health
Ondanks inspanningen is het in 2013 niet gelukt
de programmaraden volledig operationeel te krijgen.
Wel is 60% van de zorgpaden geïmplementeerd.
In 2014 start een organisatiebreed programma waarin
alle bij zorgpaden betrokken projecten worden
gestroomlijnd. Op basis van de landelijke richtlijnen
is met name binnen de Centra voor Psychisch Herstel
e-mental health beschikbaar. Binnen andere onderdelen
zoals zorgcircuit NAH en de regio Land van Cuijk zijn
pilots gedraaid o.m. met beeldbellen. Regiobreed is
videoconferencing beschikbaar en op locatie Huize
Padua opende een speciaal I-Point als knooppunt
van digitale ontwikkelingen.
Resultaat
In 2013 publiceerden onze onderzoekers elf publicaties.
Er zijn vijftien onderzoeksprotocollen ingediend.
Onderzoekslijn Internaliserende problemen Kind&Jeugd startte zes goed
presterende projecten.
We startten met Beeldbellen, videoconferencing en richtten een e-lab I-point in.
De CPH voerden E-Mental Health in als wezenlijk onderdeel van de behandeling.
Grip Infocentra begon
waarop mensen met elkaar in gesprek
gaan over hun geestelijke gezondheid en hun ervaringen delen.
De CPH startten met een twitterspreekuur.
Ons twitteraccount @ggzoostbrabant groeide tot 1550 volgers.
16
Bevlogen gerealiseerd
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook