Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 17

Opschalen van zorg is niet het verplaatsen van de cliënt, maar de zorg anders organiseren
samen met consultatie, advies en behandeling. En als het niet meer nodig is, ook afschalen.
Zodat de cliënt zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven.
Onze
Meerjarenstrategie 2012-2015
legt de focus op mensen met Ernstig Psychiatrische
Aandoeningen (EPA). Willen we deze complexe intensieve zorg die zij vragen, binnen een
financieel gezonde situatie aanbieden, dan zullen we deze kostbare zorg effectief en
efficiënt moeten organiseren. Hiervoor is de transitie
Stepped Care-werken
ingericht.
Doel is het inrichten van Stepped Care-zorg bij alle intramurale teams zodat separaties
minder vaak voorkomen. Dit betekent het invoeren van preventieve maatregelen ter
voorkoming van escalaties of crisissituaties.
Ervaringsdeskundige Henriëtte aan de Stegge:
“Ik besef dat separeren soms de enige optie is, maar pas als alle
alternatieven zijn onderzocht. Zo heeft
ggz
Oost Brabant comfortrooms
ingericht, waarvan de deuren niet op slot gaan. De inrichting is vriende-
lijk, je kunt zelf spullen meenemen of materialen gebruiken die je helpen
agressieve of angstige gevoelens te verminderen. Deze warme omgeving
kan heel waardevol zijn, omdat het veiligheid biedt. Het is een van de
interventies waardoor ‘t aantal separaties bij
ggz
Oost Brabant met
70% is gedaald. Daar ben ik heel blij mee.”
Stepped Care: zorg op maat
• 130 gangmakers zijn getraind als rolmodellen voor veiligheid. Deze
collega’s geven veiligheid ‘n gezicht, en zijn aan de slag om met teams
te werken aan veilige, menslievende zorg voor onze cliënten.
Onze werkwijze is genomineerd voor de IGZ veiligheidsprijs 2014.
• Opening van nieuwe High Care Units voorjaar 2013 op Huize Padua.
• Sinds vorig jaar zijn er wekelijkse teamleidersoverleggen op Huize Padua
en Coudewater.
• Het Stepped Care-project dat wordt ondersteund door
In voor zorg
, trekt
veel interesse van andere organisaties. De communicatie-aanpak is
onderscheidend en heeft o.a. geresulteerd in een blog van Henriëtte aan
de Stegge die als ervaringsdeskundige is verbonden aan het project op
.
Het Kern team
Resultaat
Bevlogen gerealiseerd
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook