Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 19

Bevlogen gerealiseerd
19
Het intern toezicht binnen zorginstellingen staat
de laatste jaren in de schijnwerpers. Hiervoor is de
Governancecode in het leven geroepen. Dit is een
instrument voor goed bestuur en toezicht in de zorg.
GGZ Oost Brabant anticipeert hierop met haar
Familieraad, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en
Raad van Toezicht. Deze raden spelen een grote rol
in het huidige beleid van GGZ Oost Brabant.
De bemensing van deze raden vindt u evenals
onze bestuurders, management en
de organisatiestructuur op onze site
“In het licht van de verande-
ringen in de GGZ per 2014
en onze meerjarenstrategie
‘Bevlogen realiseren’ hebben
wij keuzes gemaakt, zodat we
blijvend goede specialistische
GGZ kunnen garanderen aan
inwoners van Oost-Brabant”
lichten bestuurders Oscar Dekker
en Fred Pijls de bezuinigingen
toe. “Voor cliënten en hun
verwijzers verandert er niets.
Wel wordt voor hen soms
merkbaar dat we de zorg
anders organiseren of op
een andere locatie aanbieden.
De continuïteit en kwaliteit
van de zorg voor onze
cliënten blijft gewaarborgd.”
Governance
Bevlogen
FRED PIJLS
OSCAR DEKKER
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook