Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 2

Vanuit eigen kracht en expertise anticipeert GGZ Oost Brabant op de
veranderende zorgvraag door zijn specialistische GGZ anders, slimmer en
nog meer in de wijk te organiseren. Hoe en met welke resultaten dat afgelopen
anderhalf jaar is gerealiseerd, brengt deze speciale Linkuitgave in beeld.
Wendbaar meebewegen met de externe ontwikkelingen zorgt voor continuïteit van de veilige,
menslievende zorg waar wij voor staan en biedt zowel cliënt als medewerker toekomstperspectief.
Voorbeelden van wat we in ons verzorgingsgebied versneld realiseerden zijn o.a. 11 multi-
disciplinaire FACT-teams voor volwassenen en jeugd in de wijk en een Acuut Zorg Team in het Land
van Cuijk. Verder ligt de beddenreductie op schema en realiseerden we in 2013 specialistische GGZ
in netwerken rond de cliënt zoals de geheugenpoli met ziekenhuis Bernhoven, het Centrum voor
Eetstoornissen en poli’s voor mensen met hersenletsel samen met revalidatiecentra Blixembosch
en Tolbrug.
Hoe snel de wereld om ons heen verandert, werd duidelijk in het najaar van 2013. Toen
bleek dat de extra bezuinigingen in de GGZ ook onze organisatie extra zouden raken.
Dankzij onze anticiperende bedrijfsvoering en krachtige koers vanuit de meerjarenstrategie
2012-2015
Bevlogen realiseren
sloten we 2013 met een positief resultaat af.
Bevlogen gerealiseerd
vanuit eigen kracht
Filmpje!