Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 21

Bevlogen gerealiseerd
21
Binnen haar streven naar veilige,
menslievende zorg zet GGZ Oost Brabant
gericht verwenzorg en Maatschappelijk
Betrokken Ondernemen (kortweg MBO) in.
Iedere uitgave van ons publieksmagazine
brengt initiatieven op dat vlak in beeld.
Deze activiteiten laten zien hoe mooi en
wederzijds verrijkend betrokkenheid bij
kwetsbare mensen met een psychiatrische
zorgvraag is.
Dank aan allen (organisaties en
vrijwilligers) die onze cliënten deze
warme aandacht gunnen!
“Ik organiseer de kermis in Boekel
al 6 jaar met liefde en plezier,
met als doel een toegankelijke
en gezellige belevenis. Het is mooi
om de cliënten hier te zien.
Ze herkennen me en komen een
praatje maken. Op de kermis is
het zoals het hoort: ons onder ons.
Leon de Regter, organisator en kermisexploitant
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24
Powered by FlippingBook