Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 22

22
Bevlogen gerealiseerd
• Maart 2013 verscheen de eerste editie van LINK.
Ons publieksmagazine wordt kosteloos verspreid als bijlage
via het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad,
De Gelderlander en op diverse zorglocaties en zorgcentra.
Hiermee bereiken we 275.000 lezers.
• De zomermarkt Huize Padua trok 4500 bezoekers.
• Aan de Padualoop deden 105 deelnemers mee.
• Om beter in kaart te krijgen hoe ‘onze fans’ naar GGZ Oost Brabant kijken, organiseerden we
een focusgroep met ouders, verwijzers en ketenpartners. Het resultaat verwerkten we in ons
marketingcommunicatieplan van Kind en Jeugd GGZ voor 2014/15.
In verbinding met de omgeving
Resultaat
Met regelmaat organiseren wij breed toegankelijke activiteiten voor onze
cliënten en hun naasten. Ook in zijn buurt zijn we actief. Zo werken we mee
aan toenemende participatie en juiste beeldvorming van kwetsbare mensen met
een psychiatrische aandoening. Deze activiteiten organiseren we tevens voor
de verbinding van de leefomgeving van onze cliënten met onze werkomgeving.
Tijdens de dag van Zorg en Welzijn 2013 zetten we onze deuren op de locaties Huize Padua en
Coudewater open voor publiek. En ook op het landelijke NVvP-voorjaarscongres voor psychiaters
waren wij afgelopen jaren zichtbaar vertegenwoordigd.
De Week van de Psychiatrie is al drie jaar de week waarin we aandacht vragen voor
juiste beeld-
vorming rond mensen met een psychiatrische zorgvraag.
We sloten deze in 2013 af met een
boeiend debat in het Speelhuis in Helmond; afgelopen voorjaar organiseerden vrijwilligers van
onze Grip informatiecentra gesprekken rondom het thema ‘Baas in eigen leven’.
Daarnaast waren er wederom een succesvolle zomermarkt en kerstmarkt op Huize Padua. Behalve
een gezellige najaarsbraderie op landgoed Coudewater en bezoek van de zusters van Heilige Birgitta
(Orde van Birgittinessen), die 300 jaar geleden hun Klooster op Coudewater verlieten, kende
september een fanatieke Padualoop. Deze werd gerealiseerd samen met de Gemertse Atletiek Club.
Conclusie van huisartsen tijdens de
focusgroep Kind en Jeugd GGZ was duidelijk:
“GGZ Oost Brabant heeft
de juiste mensen in huis,
is vriendelijk en heeft
de voordeur op
een kier staan.”
magazineovergeestelijkegezondheid.editie1,maart2013
L
i
nk
MARI VAN DE VEN:
“Ikbenvroegerontzettendgepest,maarvoelmenu sterkerdanooit”
BRABANDERS OVER HUN AANDOENING:
“mijnkinderenachterlatenwashartverscheurend”
Magazineovergeestelijkegezondheid.editie2,oktober2013
L
i
nk
MIRIAM OREMANS:
“Moeilijk:dat jeniet thuiskuntzijnals jeziekevader thuiskomt”
BRABANDERS OVER HUN FAMILIE:
“weherkendenonzezoonnietmeer”
Magazineovergeestelijkegezondheid.Editie3,maart2014
L
i
nk
AnkyvAnGrunsven
OverhetverliesvanBonfire: ‘Deeersteweekheb ikalleenmaargehuild’
vIer BrABAnDers Over
Hoezede regie terugkregen: ‘Herstellendoe je samen; jekunthetnietalleen’
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24
Powered by FlippingBook