Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 23

Grip Informatiecentra
Helmond:
’t Warant
Wesselmanlaan 25a, 5707 HA
Oss:
Arsis
Joannes Zwijsenlaan 123, 5342 BT
Centraal telefoonnummer:
0492 - 50 57 41
GGZ-Locaties
Boekel - Huize Padua
Kluisstraat 2
5427 EM Boekel
0492 - 84 60 00
Rosmalen - Landgoed Coudewater
Berlicumseweg 8
5248 NT Rosmalen
073 - 844 75 00
Helmond - ’t Warant
Wesselmanlaan 25a
5707 HA Helmond
0492 - 84 80 00
Oss - Arsis
Joannes Zwijsenlaan 123
5342 BT Oss
0412 - 84 80 05
Deurne
St. Josefstraat 30
5743 AV Deurne
0492 - 84 80 05
Veghel/Uden
Burgemeester De Kuyperlaan 5
5461 AA Veghel
0413 - 84 68 00
GGZ Land van Cuijk en
Noord-Limburg
*
Bilderbeekstraat 44
5831 CX Boxmeer
0485 - 84 72 50
Centra voor Psychisch Herstel
*
Locatie Rosmalen
Berlicumseweg 8
5248 NT Rosmalen
073 - 844 78 00
*
Deze organisaties maken onderdeel uit
van GGZ Oost Brabant
GGZ Oost Brabant staat voor zorg die je je familie en
naasten gunt. Kwetsbare mensen met complexe psychi-
sche klachten en psychiatrische aandoeningen kunnen
bij ons terecht. Per jaar kloppen meer dan 11.000 nieuwe
cliënten bij ons aan. Hun klachten en problemen lopen
uiteen van bijvoorbeeld autisme bij kinderen, eet-
problemen bij jongeren, persoonlijkheidsproblemen,
en trauma’s bij volwassenen tot dementie en depressie
bij ouderen. Ook bieden wij specialistische zorg aan
mensen met een licht verstandelijke beperking én
mensen met nietaangeboren hersenletsel die daarnaast
ook psychiatrische problemen hebben.
Samen met de cliënt zoeken wij naar de beste oplossing,
zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie.
In verbinding blijven met ons?
@vraaghetgrip
@ggzoostbrabant
facebook.com/ggzoostbrabant
Zorg bij u in de buurt
Kijk
ook op
Colofon
Bevlogen gerealiseerd in 2013,
op weg naar 2014
is onze publieksver-
antwoording over het verslagjaar 2013.
Deze is beschikbaar als digizine en gidst
lezers naar artikelen, filmpjes en achter-
grondverhalen, die zijn verschenen in
ons publieksmagazine Link en op onze
website. Daarnaast verschijnt deze
uitgave in een beperkte oplage als
geprint magazine.
Het magazine wordt via digitale media
verspreid onder cliënten, medewerkers
en verwijzers, maar vindt ook zijn weg
naar gemeenten en andere keten-
partners in de zorg.
Redactie
Anouk Suurs, Charlotte Vlaming
(coördinatie) en Vivianne Viguurs
(hoofd- & eindredactie)
Fotografie
WHfotografie, Wim Hollemans
Ontwerp & vormgeving
Creatief Planbureau, ‘s-Hertogenbosch
Dit is een uitgave van de afdeling
Communicatie van GGZ Oost Brabant
Overname van artikelen is toegestaan na overleg met
coördinator mits met een duidelijke bronvermelding.
Bereikbaarheid
Land van Cuijk en
Noord-Limburg
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24
Powered by FlippingBook