Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 4

4
Bevlogen gerealiseerd
FACT-teams zorgen voor
verantwoorde ambulantisering
Vanuit onze visie ‘
Herstellen kun je het best in je eigen omgeving
’ vervangt
zorg voor cliënten thuis in toenemende mate het verblijf binnen onze muren.
Hierdoor verplaatst de specialistische GGZ zich steeds meer naar de wijk.
Door inzet van FACT-teams (Functie Assertive Community Treatment) kunnen
we de ambulantisering en de beddenafbouw binnen onze organisatie op
een verantwoorde manier doorvoeren. Met als beoogd resultaat: minder
intramurale capaciteit, maar ook meer kwaliteit van leven voor mensen met
complexe psychische en psychiatrische aandoeningen. Binnen elk team werkt
naast behandelaren en begeleiders een ervaringsdeskundige.
Marinke Stassen, ervaringswerker FACT-team Cuijk:
“Door mijn eigen ervaring sta ik dichter bij cliënten
dan andere hulpverleners. Cliënten durven zich bij mij
kwetsbaar op te stellen omdat ze weten dat ik iets
vergelijkbaars heb meegemaakt.”
Dirk Delisse, verpleegkundige FACT Oss Zuid:
“Vooral nu, met alle komende veranderingen (zoals
de participatiemaatschappij) wordt netwerken en
samenwerken voor en door FACT nog belangrijker.
Nicole Verhoeven, Teamleider Kwaliteitszorg:
“Positieve reacties waren er vanuit CCAF over onder
meer het enthousiasme en de bevlogenheid van het team,
de groei die zichtbaar is en de mate van herstelgericht
werken. Verbeterpunten zijn signaleringsplannen en
het goed integreren van de verslavingsdeskundigheid
in het team.”
GGZ Oost Brabant realiseerde binnen twee jaar elf FACT-teams:
10% van alle gecertificeerde FACT-teams in Nederland.
Zorgverzekeraar IZZ bestempelde de leerafdeling en de leergroep FACT
in Oss als ‘Zorgsucces’.
Op 23 mei 2013 werd een combinatie van De Inloop en FACT in Cuijk
geopend.
Gecertificeerde FACT-teams ontvingen een taart van de Cliëntenraad.
Het Helmondse FACT-team was het honderste dat door het CCAF
(Stichting Centrum Certificering ACT en FACT) werd geaudit.
De auditoren lieten weten dat het team trots mag zijn op wat er in
anderhalf jaar tijd is neergezet.
Resultaat
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...24
Powered by FlippingBook