Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 5

Bevlogen gerealiseerd
5
Ambulant als
het kan, klinisch
als het nodig is
GGZ Oost Brabant bouwt haar bedden af.
Waar voorheen vaker tot een opname in de
kliniek besloten werd, wordt nu intensieve
zorg bij de mensen thuis gegeven.
Een Acuut Zorg Team (AZT) helpt een opname
te voorkomen en de opnameduur te ver-
korten en behandelt en begeleidt mensen
met ernstige psychiatrische problemen in hun
thuissituatie.
Marijke Toonen, teamleider AZT Cuijk:
“De zorg die we geven is zo inten-
sief als nodig. Niet alleen de cliënt,
maar ook de partner, kinderen
of andere naasten zijn in beeld.
Het ‘normale’ leven wordt op deze
manier zo min mogelijk verstoord,
in tegenstelling tot een opname die
altijd als ingrijpend wordt ervaren.”
• Er verdwenen in 2013 zo’n dertig
bedden.
• De afdeling Sonnevanck op Coudewater
werd gesloten.
Resultaat
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...24
Powered by FlippingBook