Jaarverslag 2013 | GGZ Oost Brabant - page 7

Bevlogen gerealiseerd
7
Collega Jaap Jacobs werd tijdens de Andersdag uitgeroepen tot
‘gouden held’
. Zijn team noemde hiervoor, naast zijn rol als
projectleider bij Stepped Care Werken, diverse argumenten:
“Jaap is ons gezicht binnen en buiten op het gebied van
veiligheid. Hij draagt de reikwijdte van veiligheid op een
realistische manier uit, en is in zijn uitvoering positief
kritisch zonder ooit het cliënt- en medewerkerbelang uit
het oog te verliezen. Daarnaast heeft hij de afgelopen
jaren een breed netwerk opgebouwd mede waardoor de
bespreekbaarheid van veiligheid binnen en buiten Huize
Padua is toegenomen.”
Kwaliteit & veiligheid ‘n coproductie
• Het aantal gemelde incidenten daalde met 2,5%. Er is veel aandacht uitgegaan aan het
melden van incidenten.
• Binnen alle zorggroepen en ondersteunende diensten zijn veiligheidsoverleggen gevoerd.
• De verbetertrajecten rondom medicatieveiligheid boekten duidelijk resultaten. Uit interne
controle binnen LGGZ en KGGZ Zuid blijkt dat verbeteringen daadwerkelijk zijn
uitgevoerd.
• Het aantal separaties daalde met 9%; de totale duur steeg wel. Deze stijging is
geanalyseerd en er zijn verbeteringen gepland.
• Het aantal gemelde agressie-incidenten nam met 15% af (agressie-incidenten omvatten
‘agressie naar medewerker’ en ‘agressie tussen cliënten/van cliënt naar materiaal’).
• Ruim 300 bezoekers waardeerden de Andersdag van november in Veghel met ‘n 8,5 en
95% zou een collega adviseren om de volgende keer te gaan.
• De Raad van Bestuur startte met Veiligheidsrondes: “Samen met een vertegenwoor-
diging uit de Cliëntenraad en de geneesheer-directeur gaan we met medewerkers open
en laagdrempelig in gesprek over veiligheid”, vertelt bestuurder Fred Pijls.
• Met de Week van de Veiligheid is gestart met het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.
• We voerden 1 november een digitaal VIM-systeem in waarmee we Veilig Incidenten
Melden zodat we ervan kunnen leren en de kwaliteit van zorg verbeteren.
Veiligheid en kwaliteit zijn onmisbare factoren in het bereiken van menslievende
zorg. De Andersdag, met als thema ‘Kwaliteit en veiligheid; ’n coproductie’ stond
in 2013 in het teken van de verschillende manieren waarop je samen zorg kunt
realiseren. Want of het nu gaat om samenwerking binnen de cliënt/behandelaar-
relatie, een Factteam, het wijkteam of met ketenpartners in de zorg: in alle
elementen van ons werk kunnen we alleen in coproductie zorgvragers die zorg
bieden, die wij onze familie en naasten gunnen.
Resultaat
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...24
Powered by FlippingBook