App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-klachtencommissie

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Een goed gesprek

Als u tekortkomingen of fouten in ons werk tegenkomt, willen we dat graag weten. Dan kunnen wij er wat aan doen en ervan leren. U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen. Onze voorkeur gaat ernaar uit om de oplossing te vinden zo dicht mogelijk bij de plaats waar uw klacht is ontstaan. Dit doen we door te proberen om éérst met de direct betrokken personen tot overeenstemming te komen. Als dat niet lukt, dan kunt u (alleen schriftelijk) een klacht indienen bij de klachtencommissie van GGZ Oost Brabant. Deze commissie behandelt alleen klachten, geen schadeclaims, daarvoor kunt u zich wenden tot de Raad van Bestuur.

U kunt ondersteuning en advies krijgen van de patiëntenvertrouwenspersoon. Familieleden kunnen ondersteuning krijgen bij de familievertrouwenspersoon.  

Klachtenregeling cliënten 

Een klacht indienen

Met het klachtenformulier kunt u een klacht indienen bij GGZ Oost Brabant. 

Het klachtenformulier kunt u hier downloaden

Het is belangrijk dat u dit formulier zo volledig mogelijk invult. En vergeet niet uw handtekening te zetten!

Op de tweede bladzijde van het formulier kunt u aankruisen op welke manier u uw klacht behandeld wilt hebben.

Willt u dat uw klacht opgelost wordt? Dan kunt u het beste kiezen voor een gesprek met degene over wie u een klacht hebt en zijn of haar leidinggevende. Hebt u dit gesprek al gehad, dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor klachtbemiddeling door de directeur.

Wilt u een uitspraak over de gegrondheid of ongegrondheid van uw klacht? Kiest u dan voor klachtbehandeling door de klachtencommissie voor cliënten. Dit is een commissie die (voornamelijk) uit externe leden bestaat. De procedure voor klachtbehandeling via de klachtencommissie is vastgelegd in een reglement.

Wilt u uw klacht op een andere manier opgelost hebben? Dan kunt u het beste kiezen voor een gesprek met degene over wie u een klacht hebt en zijn of haar leidinggevende. Hebt u dit gesprek al gehad, dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor klachtbemiddeling door de directeur of de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris vraagt naar de oorzaak van uw onvrede, helpt u om in gesprek te gaan over uw klacht en kan desgewenst bemiddelen tussen u en degene(n) over wie klaagt.

De klachtenfunctionaris bespreekt met u wat de klachtbehandeling heeft opgeleverd en wijst u de weg als u uw klacht nog op een andere manier wilt laten behandelen.

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw