Stadshobbywerkplaats

De Stadshobbywerkplaats Veghel is een activiteitencentrum dat ontmoeting, creatieve-, educatieve- en arbeidsmatige activiteiten biedt. Het centrum is een samenwerkingsverband tussen GGZ Oost Brabant en de Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen (SWZ). De gemeente Veghel en diverse welzijnsorganisaties nemen deel in het project om tot een goed activiteitenaanbod te komen.

Voor iedereen

In principe is iedereen uit Veghel en omgeving welkom in de Stadshobbywerkplaats om anderen te ontmoeten, deel te nemen aan de activiteiten of vrijwilligerswerk te doen. Hoewel de mensen erg verschillend zijn, valt het op dat ze zich onderling goed mengen en elkaar zelfs goed aanvullen. De sfeer is goed. Bezoekers kunnen het prima met elkaar vinden. Het samenkomen van zoveel verschillende groepen is juist de kracht van de Stadshobbywerkplaats.