App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner-medischestaf

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

De Medische Staf (MS) is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Toezicht en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen en voorstellen doen. De relatie tussen MS en RvB is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De RvB vraagt de MS in ieder geval om advies over het meerjarenbeleidsplan, het werving- en selectiebeleid van medisch specialisten, belangrijke organisatiewijzigingen die raken aan het functioneren van de medici, het algemene kwaliteitsbeleid en de ontwikkeling van nieuwe specialismen en werkgebieden. Een delegatie is betrokken bij de jaarlijkse onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Kerndoelen

a. Bijdragen en toezien op kwalitatief goede, dat wil zeggen moderne en veilige, medisch specialistische zorg aan patiënten.

b. Bewaken en bevorderen van een aantrekkelijk werkklimaat voor psychiaters/medici en psychiaters in opleiding. Met de daarbij behorende professionele autonomie, veiligheid en ontwikkelmogelijkheden.

c. Bijdragen aan een organisatiecultur met transparantie, betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw