App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-OR

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Betrokkenheid van medewerkers

Door beoordelingscriteria voor oplossingen op te stellen en nadrukkelijk aandacht te vragen voor de betrokkenheid van medewerkers bij het nemen van besluiten, houdt onze Ondernemingsraad nauwlettend de vinger aan de pols.

De relatie met de Raad van Bestuur is constructief en kenmerkt zich door wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars positie. Volgens externe adviseurs behoort onze Ondernemingsraad tot de landelijke top.

Belangen afwegen

Op dit moment heeft de OR als voornaamste doel het vinden van een gezonde balans tussen de belangen van het bedrijf en die van medewerkers. Geen enkele medewerker heeft baat bij een organisatie die niet 'toekomstproof' is en andersom kan GGZ Oost Brabant niet bestaan zonder gemotiveerde medewerkers. We hebben elkaar nodig! 

Jaarverslag

 

 

OR 2015 OR Jaarverslag2014 or-jaarverslag2013

2015                                                                      2014                                                                  2013

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw