Dutch Arabic English Polish Turkish

Peildatum 1 oktober 2017 - wachttijden in weken

Aanmeldwachttijd (1)           
Leeftijdsindeling  Boekel   Boxmeer  Helmond    Oss  
0 t/m 17 jaar  <1 2 2 2
18 t/m 22 jaar 6 2 3 4
23 t/m 59 jaar 4 4 4 4
60 jaar en ouder 5 4 2 5
Eindtotaal 5 3 3 4

Behandelwachttijd cliënten 18+  (2)        
Hoofdgroep Boekel    Boxmeer  Helmond   Oss  
01 - Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 2 8 <1 2
02 - Pervasieve ontwikkelingsstoornissen <1 8 4 9
03 - Overige stoornissen in de kindertijd <1 <1 4 <1
04 - Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 1 <1 6 6
05 - Aan alcohol gebonden stoornis <1 <1 <1 <1
06 - Overige aan een middel gebonden stoornissen <1 <1 <1 <1
07 - Schizofrenie en andere psychotische stoornissen <1 2 5 2
08 - Depressieve stoornissen 6 3 6 6
09 - Bipolaire en overige stemmingsstoornissen <1 6 <1 4
10 - Angststoornissen 6 10 11 11
13 - Restgroep diagnoses, overig 4 <1 <1 15
14 - Persoonlijkheidsstoornissen <1 13 13 11
15 - Restgroep diagnoses, somatoforme stoornissen 4 <1 4 1
16 - Restgroep diagnoses, eetstoornissen <1 <1 <1 <1
Eindtotaal  4  7  7  7

Toelichting

(1) Aanmeldingswachttijd: Het aantal weken vanaf de datum dat u een afspraak voor een intakegesprek maakt en de datum van dit gesprek.

(2) Behandelwachttijd: Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Lees voor meer informatie 'Hoe lang moet ik wachten?'

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

 

 

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven