banner wachttijden

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Peildatum 01 april 2017 - wachttijden in weken

Aanmeldwachttijd (1)           
Leeftijdsindeling  Boekel   Boxmeer  Helmond    Oss  
0 t/m 17 jaar <1 6 5 6
18 t/m 22 jaar 8 6 5 6
23 t/m 59 jaar 8 4 5 4
60 jaar en ouder 6 3 3 3
Eindtotaal 8 5 5 4

Behandelwachttijd cliënten 18+  (2)        
Hoofdgroep Boekel    Boxmeer  Helmond   Oss  
01 - Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen <1 9 8 4
02 - Pervasieve ontwikkelingsstoornissen 12 6 7 9
03 - Overige stoornissen in de kindertijd <1 <1 9 <1
04 - Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 3 <1 10 10
05 - Aan alcohol gebonden stoornis  -  -  -  -
06 - Overige aan een middel gebonden stoornissen  -  2
07 - Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 8 3 4 8
08 - Depressieve stoornissen 9 2 6 7
09 - Bipolaire en overige stemmingsstoornissen <1 4 1 2
10 - Angststoornissen 10 5 8 8
11 - Aanpassingsstoornissen - - - -
12 - Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn - - - -
13 - Restgroep diagnoses, overig 10 <1 3 <1
14 - Persoonlijkheidsstoornissen <1 5 10 10
15 - Restgroep diagnoses, somatoforme stoornissen 4 4 5 1
16 - Restgroep diagnoses, eetstoornissen <1 <1 6 <1

Toelichting

(1) Aanmeldingswachttijd: Het aantal weken vanaf de datum dat u een afspraak voor een intakegesprek maakt en de datum van dit gesprek.

(2) Behandelwachttijd: Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Lees voor meer informatie 'Hoe lang moet ik wachten?'

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

 

 

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Naar boven

Achtergrond-grijsblauw