banner wachttijden

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Peildatum 10 juni 2017 - wachttijden in weken

Aanmeldwachttijd (1)           
Leeftijdsindeling  Boekel   Boxmeer  Helmond    Oss  
0 t/m 17 jaar 10 6 8 6
18 t/m 22 jaar 11 5 5 6
23 t/m 59 jaar 8 4 4 4
60 jaar en ouder 8 3 3 3
Eindtotaal 8 4 5 4

Behandelwachttijd cliënten 18+  (2)        
Hoofdgroep Boekel    Boxmeer  Helmond   Oss  
01 - Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen <1 5 10 6
02 - Pervasieve ontwikkelingsstoornissen <1 3 6 10
03 - Overige stoornissen in de kindertijd <1 <1 10 <1
04 - Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 2 <1 9 9
05 - Aan alcohol gebonden stoornis <1 <1 <1 <1
06 - Overige aan een middel gebonden stoornissen <1 <1  11 <1
07 - Schizofrenie en andere psychotische stoornissen <1 <1 2 3
08 - Depressieve stoornissen <1 3 5 6
09 - Bipolaire en overige stemmingsstoornissen <1 4 10 9
10 - Angststoornissen 10 5 7 7
11 - Aanpassingsstoornissen - - - -
12 - Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn - - - -
13 - Restgroep diagnoses, overig 3 <1 7 <1
14 - Persoonlijkheidsstoornissen <1 8 11 10
15 - Restgroep diagnoses, somatoforme stoornissen <1 2 2 4
16 - Restgroep diagnoses, eetstoornissen <1 <1 6 10

Toelichting

(1) Aanmeldingswachttijd: Het aantal weken vanaf de datum dat u een afspraak voor een intakegesprek maakt en de datum van dit gesprek.

(2) Behandelwachttijd: Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Lees voor meer informatie 'Hoe lang moet ik wachten?'

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

 

 

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Naar boven

Achtergrond-grijsblauw