banner wachttijden

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Peildatum 7 augustus 2017 - wachttijden in weken

Aanmeldwachttijd (1)           
Leeftijdsindeling  Boekel   Boxmeer  Helmond    Oss  
0 t/m 17 jaar   10 7 6
18 t/m 22 jaar 6 5 4 4
23 t/m 59 jaar 5 4 5 4
60 jaar en ouder 2 4 2 4
Eindtotaal 5 6 5 4

Behandelwachttijd cliënten 18+  (2)        
Hoofdgroep Boekel    Boxmeer  Helmond   Oss  
01 - Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen <1 3 10 10
02 - Pervasieve ontwikkelingsstoornissen <1 5 5 9
03 - Overige stoornissen in de kindertijd <1 <1 <1 <1
04 - Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 3 <1 9 12
05 - Aan alcohol gebonden stoornis <1 3 <1 <1
06 - Overige aan een middel gebonden stoornissen <1 3 <1 <1
07 - Schizofrenie en andere psychotische stoornissen <1 5 7 5
08 - Depressieve stoornissen 5 3 5 8
09 - Bipolaire en overige stemmingsstoornissen <1 1 8 3
10 - Angststoornissen 10 5 5 7
11 - Aanpassingsstoornissen - - - -
12 - Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn - - - -
13 - Restgroep diagnoses, overig 9 <1 3 <1
14 - Persoonlijkheidsstoornissen 9 3 14 13
15 - Restgroep diagnoses, somatoforme stoornissen 5 2 8 5
16 - Restgroep diagnoses, eetstoornissen <1 <1 6 1

Toelichting

(1) Aanmeldingswachttijd: Het aantal weken vanaf de datum dat u een afspraak voor een intakegesprek maakt en de datum van dit gesprek.

(2) Behandelwachttijd: Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Lees voor meer informatie 'Hoe lang moet ik wachten?'

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

 

 

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Naar boven

Achtergrond-grijsblauw