banner wachttijden

Banner Klik kaart

Dutch Arabic English Polish Turkish

Peildatum 01 maart 2017 - wachttijden in weken

Aanmeldwachttijd (1)           
Leeftijdsindeling  Boekel   Boxmeer  Helmond    Oss  
0 t/m 17 jaar <1 6 5 6
18 t/m 22 jaar 4 6 5 6
23 t/m 59 jaar 6 4 6 5
60 jaar en ouder 5 3 3 3
Eindtotaal 6 5 5 4

Behandelwachttijd cliënten 18+  (2)        
Hoofdgroep Boekel    Boxmeer  Helmond   Oss  
01 - Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen 1 11 5 1
02 - Pervasieve ontwikkelingsstoornissen <1 <1 9 11
03 - Overige stoornissen in de kindertijd <1 <1 10 <1
04 - Delirium, dementie en amnestische en andere cognitieve stoornissen 4 <1 6 10
05 - Aan alcohol gebonden stoornis <1 <1 <1 <1
06 - Overige aan een middel gebonden stoornissen <1 <1 <1 <1
07 - Schizofrenie en andere psychotische stoornissen 9 1 3 6
08 - Depressieve stoornissen 8 3 5 5
09 - Bipolaire en overige stemmingsstoornissen 8 8 3
10 - Angststoornissen 1 7 10 9
11 - Aanpassingsstoornissen - - - -
12 - Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn - - - -
13 - Restgroep diagnoses, overig 10 <1 <1 <1
14 - Persoonlijkheidsstoornissen <1 5 10 11
15 - Restgroep diagnoses, somatoforme stoornissen <1 3 1 1
16 - Restgroep diagnoses, eetstoornissen <1 <1 7 <1

Toelichting

(1) Aanmeldingswachttijd: Het aantal weken vanaf de datum dat u een afspraak voor een intakegesprek maakt en de datum van dit gesprek.

(2) Behandelwachttijd: Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling.

Lees voor meer informatie 'Hoe lang moet ik wachten?'

De wachttijd is niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

 

 

 

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Naar boven

Achtergrond-grijsblauw