App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu
Dutch Arabic English Polish Turkish

dat is kansen zien en willen leren van elkaar

Bij GGZ Oost Brabant zien we elke dag dat mensen voortdurend leren van elkaar. Of je nu cliënt, hulpverlener, ervaringsdeskundige, invalkracht of stagiair bent; met al die verschillende perspectieven dagen we elkaar uit om anders naar de dingen te kijken. Zo voeden we elkaar. Om die reden biedt GGZ Oost Brabant ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich te ontwikkelen. Het past bij onze visie op herstelgerichte zorg en duurzame inzetbaarheid.

GGZ Oost Brabant werkt al jaren samen met sociale partners als IBN, Atlant en de Weener Groep. We hebben tientallen medewerkers aan het werk op een werkervaringsplek, of met een WW-, Wajong-, WIA- of WAO-uitkering. De komende jaren zetten we nog actiever in op sociaal ondernemerschap. GGZ Oost Brabant ziet social return en de Participatiewet als een mooie, natuurlijke ontwikkeling die naadloos aansluit bij onze organisatiedoelen.

Hier geloven wij in

Bij de invulling van sociaal ondernemerschap binnen GGZ Oost Brabant houden we vast aan de uitgangspunten waarin wij geloven.

We werken volgens de Herstelvisie - Kijken naar wat wél kan!

Sinds 2008 is de Herstelvisie leidend voor alle hulp en zorg die wij bieden aan onze cliënten. De volgende vier kernwaarden staan daarin centraal:

  • Het gaat om de cliënt als mens, niet om de diagnose,
  • De cliënt is persoonlijk en actief betrokken bij de zorg die hij krijgt,
  • De cliënt mag en kan zelf zijn richting kiezen,
  • Hoop en groeipotentie staan centraal.

Herstellen is vooral kijken naar wat nog wel kan. We weten uit ervaring dat werk cruciaal is voor herstel. De Herstelvisie past daarom uitstekend bij onze kijk op sociaal ondernemerschap. Ook bij medewerkers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kijken we naar wat nog kan.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven