App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu
Dutch Arabic English Polish Turkish

Herstel en ervaringsdeskundigheid

Sinds 2008 is de Herstelvisie leidend voor de hulp en zorg binnen GGZ Oost Brabant. In deze visie staat de mens centraal, onder zijn regie zoeken we naar de beste manier om te herstellen met een psychiatrische aandoening.

Iemand bepaalt dus zelf hoe zijn herstel eruit ziet. Gaat hij daarmee voortaan zelf uitmaken hoe hij zijn leven invult? Zoveel mogelijk, ja! Maar wat ‘zoveel mogelijk’ betekent, bepalen cliënt en hulpverlener samen. Wij zijn er om mensen te ondersteunen en waar nodig en gewenst te sturen of beschermen bij het zoeken naar hun eigen weg. Vanuit onze professionaliteit zoeken we voortdurend naar de juiste balans; we willen noch betuttelen, noch verwaarlozen.

Kernwaarden

De volgende vier kernwaarden zijn leidend bij het werken volgens de Herstelvisie:

1. De persoon staat centraal, niet de diagnose

2. De cliënt is persoonlijk en actief betrokken bij het plannen en uitvoeren van de zorg

3. De cliënt mag en kan zelf zijn richting kiezen, daarom bieden wij keuzes in het zorgaanbod

4. Hoop en groeipotentie staan centraal in de aanpak

Herstelondersteunde zorg

Om herstel ondersteunende zorg te bevorderen, werken er steeds meer ervaringsdeskundige medewerkers in onze organisatie. Deze medewerkers zijn vanuit hun eigen ervaring van ernstig psychisch lijden geschoold in het onderkennen en ondersteunen van herstelprocessen.

Meer over herstel leest u in het boekje Vallen en opstaan, herstellen vanuit eigen kracht.

Wat is herstel?

Herstellen betekent iets anders  dan genezen. Herstel is vooral kijken naar wat u nog wel kunt.

Als u lijdt aan een psychiatrische stoornis, moet u niet alleen herstellen van de stoornis zelf. Vaak moet u ook de nare gevolgen ervan verwerken, denk bijvoorbeeld aan het stigma dat ineens aan u kleeft, bijwerkingen van medicijnen, het emotionele effect van uw behandeling. Onze zorgverleners zijn er om u te ondersteunen, de weg te wijzen of te beschermen bij het zoeken van uw eigen weg.

Volledig genezen van een ernstig psychiatrische aandoening is in veel gevallen niet realistisch. Stabiliseren kan wel. En herstellen ook! Want ook als u een chronische stoornis hebt, kunt u op zoek gaan naar uw eigen kracht en die gebruiken om u  beter te voelen.

Wat is herstel?

‘Herstel is een intens persoonlijk, uniek proces van verandering in iemand houding, waarden, gevoelens, doelen, vaardigheden en/of rollen’, omschreef prof dr. Anthony in een baanbrekende publicatie in 1993. ‘Herstel is een manier van leven; van het leiden van een bevredigend, hoopvol en zinvol leven mét de beperkingen die de psychische klachten met zich meebrengen.’

Wanneer u ervaart dat u  keuzes  hebt en daarvoor de verantwoordelijkheid  neemt, kunt u uw bestaan een gunstige wending geven. Een psychiatrische ziekte hoeft geen belemmering te zijn om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Een belangrijk aspect in uw herstelproces is empowerment. Dat wil zeggen dat u de kracht hebt om de regie terug te krijgen. U maakt uw eigen keuzes en bepaalt zelf zoveel mogelijk de wijze waarop u wilt leven. Herstellen doet u in de eerste plaats zelf, op eigen kracht, op uw eigen manier en anderen kunnen u hierbij ondersteunen.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven