Dutch Arabic English Polish Turkish

De zorg op Coudewater verplaatst naar elders in de regio

Met het belang van haar cliënten voor ogen is het besluit genomen om de zorg-activiteiten op het landgoed Coudewater op andere locaties in de regio onder te brengen.  

Samen met de huidige bewoners en hun naasten wordt invulling gegeven aan hun woonwensen. De verwachting is dat de meeste zorgactiviteiten half 2018  elders ondergebracht kunnen worden.

Herontwikkeling

Op de toekomst gerichte herontwikkeling

GGZ Oost Brabant werkte al een aantal jaren aan een plan voor herontwikkeling van het landgoed Coudewater, omdat een groot deel van de huisvesting van de cliënten die op het landgoed verblijven niet meer voldoet aan de eisen die de organisatie er aan stelt. 

Al vele jaren werd er gesproken over en gewerkt aan een duurzame herontwikkeling van het land-goed Coudewater. Eind 2014 werd duidelijk dat herontwikkeling op korte termijn moeilijk te reali-seren is als gevolg van beperkingen in de ruimtelijke ordening en bebouwing. Bovendien werd ook duidelijk dat het in de huidige tijd voor GGZ Oost Brabant steeds moeilijker is om grote investerin-gen te doen voor de nieuwbouw, die wel noodzakelijk is.  GGZ Oost Brabant heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de zorg van het landgoed Coudewater onder te brengen op andere plaatsen binnen de organisatie. Hieruit komt duidelijk naar voren dat er elders in de regio voldoende mogelijkheden beschikbaar zijn.

Coudewater blijft, ondanks de zorgverplaatsing, onderdeel van GGZ Oost Brabant dat werkt aan een duurzaam toekomstperspectief voor het landgoed. 

Cliënten die langere tijd in een woonvoorziening van GGZ Oost Brabant verblijven kunnen gebruik maken van internetfaciteiten.

U kunt een internetverbinding op uw kamer aanvragen via de teamleider van de afdeling waar u verblijft. De teamleider kan hiervoor via Request for Change-formulier een verzoek indienen bij de afdeling ICT.

Onze locaties kennen speciale ontmoetingsplekken waar u met andere cliënten en/of naasten een kop koffie of iets kunt nuttigen. Sommige locaties hebben een winkel.

Openingstijden restaurant en koffiecorner

Coudewater

Restaurant De Boerderij
Maandag t/m vrijdag van 11:45 tot 13:15 uur om te lunchen
Dinsdag en vrijdag van 13:15 - 16:00 uur voor bewoners en bezoek
Zaterdag en zondag van 13:30-16:30 uur voor bewoners en bezoek

Helmond

't Warant, Wesselmanlaan 25a te Helmond
Geopend dagelijks van 19:00 - 20:30 uur
Restaurant de gehele dag geopend, lunch ma t/m vr van 12.00-14.00 uur.
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen ook tussen 14:00 - 16:00 uur

Huize Padua

Restaurant:
Maandag t/m vrijdag van 11:30 - 13:30 uur

Carrousel:
Maandag t/m vrijdag van 9:30 uur - 11:30 uur en van 13:30 uur - 16:00 uur

Brouwerhof café:
Maandag t/m vrijdag 18:00 uur - 21:00 uur
Zaterdag 13:30 uur - 16:30 uur
Zondag 13:30 uur - 16:30 uur en van 18:00 uur - 21:00 uur

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Naar boven