App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-naturalRecovery

Dutch Arabic English Polish Turkish

In 2015 heeft GGZ Oost Brabant het besluit genomen de zorg van landgoed Coudewater in Rosmalen elders in de regio onder te brengen. Vanaf dat moment is er samen met bewoners en hun naasten gekeken naar hun woonwensen en hoe we daar invulling aan konden geven. Voor 54 oudere cliënten betekent dit dat de Burgemeester de Kuijperlaan – na een verbouwing – een geschikte locatie is.

Healing environment
Het gebouw heeft na de verbouwing 54 appartementen met een eigen keukenblok, badkamer en toilet. Verder komen er in het pand onder andere centrale ontmoetingsruimtes en een kookstudio. Ook worden de ruimtes opener met meer lichtinval om zo een healing environment creëren. Over de concrete inrichtingswensen is GGZ Oost Brabant nog in gesprek met cliënten en familie. De buitenkant van het gebouw wordt op enkele kleine aanpassingen na in tact gehouden.

Start bouw 
Inmiddels is de sloop van de binnenwanden gereed. Eind oktober is officieel het startschot gegeven voor de start bouw. De bedoeling is dat medio 2018 cliënten hun intrek nemen in hun nieuwe appartement. 

Bouwbord Veghel 1AS
Toekomstig bewoonster Annie van Ieperen onthult bouwbord

De zorg op Coudewater verplaatst naar elders in de regio

Met het belang van haar cliënten voor ogen is het besluit genomen om de zorg-activiteiten op het landgoed Coudewater op andere locaties in de regio onder te brengen.  

Samen met de huidige bewoners en hun naasten wordt invulling gegeven aan hun woonwensen. De verwachting is dat de meeste zorgactiviteiten half 2018  elders ondergebracht kunnen worden.

Herontwikkeling

Op de toekomst gerichte herontwikkeling

GGZ Oost Brabant werkte al een aantal jaren aan een plan voor herontwikkeling van het landgoed Coudewater, omdat een groot deel van de huisvesting van de cliënten die op het landgoed verblijven niet meer voldoet aan de eisen die de organisatie er aan stelt. 

Al vele jaren werd er gesproken over en gewerkt aan een duurzame herontwikkeling van het land-goed Coudewater. Eind 2014 werd duidelijk dat herontwikkeling op korte termijn moeilijk te reali-seren is als gevolg van beperkingen in de ruimtelijke ordening en bebouwing. Bovendien werd ook duidelijk dat het in de huidige tijd voor GGZ Oost Brabant steeds moeilijker is om grote investerin-gen te doen voor de nieuwbouw, die wel noodzakelijk is.  GGZ Oost Brabant heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de zorg van het landgoed Coudewater onder te brengen op andere plaatsen binnen de organisatie. Hieruit komt duidelijk naar voren dat er elders in de regio voldoende mogelijkheden beschikbaar zijn.

Coudewater blijft, ondanks de zorgverplaatsing, onderdeel van GGZ Oost Brabant dat werkt aan een duurzaam toekomstperspectief voor het landgoed. 

Cliënten die langere tijd in een woonvoorziening van GGZ Oost Brabant verblijven kunnen gebruik maken van internetfaciteiten.

U kunt een internetverbinding op uw kamer aanvragen via de teamleider van de afdeling waar u verblijft. De teamleider kan hiervoor via Request for Change-formulier een verzoek indienen bij de afdeling ICT.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje