App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner-stepped-care

Banner-Klik-kaart-wonen-dagbesteding

Dutch Arabic English Polish Turkish

Stepped Care-werken

Opschalen van zorg is niet het verplaatsen van de cliënt, maar de zorg anders organiseren samen met consultatie, advies en behandeling. En als het niet meer nodig is, ook afschalen. Zodat de cliënt zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving kan blijven.

Samen realiseren

Iedere cliënt is anders en vraagt iets anders. Eén ding is duidelijk: als het niet goed dreigt te gaan, moeten we iets extra’s doen. Hoe beter we dit sámen vormgeven, des te beter dit is voor de cliënt. We willen escalaties voorkómen zodat deze mensen niet de hoogste vorm van specialistische zorg nodig hebben, zoals die bijvoorbeeld wordt geboden in de nieuwe High Care Units die dit voorjaar in gebruik zijn genomen op Huize Padua.


De zorg is verdeeld in drie treden. De onderste trede (groen) staat symbool voor de basiszorg, thuis of binnen GGZ Oost Brabant. Als er signalen zijn dat de dagelijkse zorg niet voldoende is, gaan hulpverleners met elkaar en -als het lukt- met de cliënt, in overleg. Dit is de oranje trede: consultatie, advies en behandeling. Mocht iemand toch in crisis raken, dan wordt hij overgeplaatst naar de High Care Unit (rode trede). Daar wordt de meest intensieve zorg, in de meest veilige omgeving geboden. Er blijft te allen tijde verbinding tussen de hulpverleners en met de ‘eigen’ afdeling of woonsituatie. Dat zijn de witte verticale lijnen in het plaatje hierboven.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-oranje