App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu
Dutch Arabic English Polish Turkish

Wat is BPV voor leeringen en stagiaires?

BPV staat voor beroepspraktijkvorming en is onderdeel van Opleidingen en Onderzoek. Om voldoende kwaliteit van beroepspraktijkvorming te kunnen realiseren vinden stages, leerperiodes plaats volgens een BPV protocol, in 2010 vastgesteld door de MBO raad kenniscentrum en GGZ Nederland. Het protocol is een overzichtelijk geheel van bestaande afspraken over rollen en verantwoordelijkheden in de BPV van student, leerbedrijf, onderwijs en kenniscentrum

Wat houdt de begeleiding?

De praktijkopleider is er elk moment voor de leerling en voor de afdeling. De praktijkopleider ondersteunt de werkbegeleider bij het begeleidingsproces. De praktijkopleider onderhoudt contacten met de school en heeft structureel contact met de leidinggevende van de afdeling, bijvoorbeeld over het leerklimaat.

De rol van praktijkopleider bij het leerproces van leerlingen en stagiaires is:

  • De BBL leerling (Niveau 4): Procesbewaker en medebeoordelaar. De praktijkopleider is aanwezig bij het introductiegesprek, beroepsprestatiegesprekken ( wordt ook over algemene voortgang besproken) en het eindgesprek.
  • De HBO-V duaal, HBO-V instroom: Procesbewaker. De praktijkopleider is aanwezig bij introductiegesprek, tussenevaluatie en eindevaluatie.
  • De Stagiaires : Ondersteuner, vraaggericht naar werkbegeleiders. 

Bij alle processen kan extra vraaggerichte ondersteuning aan werkbegeleiders geboden worden.

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven