Menu

Banner Klik kaart

Matchmentor+ is een programma waarin we onze Matchmentoren voor een langere periode gaan inzetten ter ondersteuning van jongeren met bijzondere ondersteuningsvragen binnen de schoolloopbaan.

Doelgroep

Dit programma zal een-op-een plaatsvinden en richt zich specifiek op jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar met autisme spectrum problematiek (ASS), AD(H)D en/of 
een andere verwante beperking. Deze jongeren ondervinden vaak extra hindernissen in het volgen van onderwijs, bij het vinden en doorlopen van stages, het vinden van een baan en het invullen van de tijd na school, bijvoorbeeld huiswerk. In dit proces kan een speciaal opgeleide vrijwilliger een jongere een extra steuntje in de rug geven zodat zijn of haar capaciteiten optimaal benut worden.

Samenwerking

Samenwerkende organisaties binnen het programma Matchmentor+ zijn de LEV-groep, MEE Zuidoost Brabant, Kinder & Jeugd GGZ van Oost-Brabant en ROC Ter AA.

Interesse?

Jongeren met een ondersteuningsvraag en/of geïnteresseerden in het mentorschap kunnen zich aanmelden via www.matchmentor.nl. Aanmelden kan ook schriftelijk door middel van het invullen van de postkaarten (voorbeeld postkaart mentor [link naar PDF Postkaart mentor] - voorbeeld postkaart jongere [link naar PDF postkaar jongere]  ), verkrijgbaar bij:
Kinder en Jeugd GGZ Helmond/Peelland en bij Grip informatiecentrum: locatie ’t Warant, Wesselmanlaan 25a Helmond | T 0492 - 84 80 00

Op www.matchmentor.nl staat nog meer informatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw