App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

Banner Klik kaart

Onderzoeker 

Yvonne Stikkelbroek, Maaike Nauta, Claudi Bockting, Maartje Eijlander

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projectleden

- Dr. Yvonne Stikkelbroek (Universiteit Utrecht, GGZ Oost Brabant)
- Dr. Maaike Nauta (Rijksuniversiteit Groningen, Accare)
- Prof. Dr. Claudi Bockting (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)
- Fred Pijls (GGZ Oost Brabant)
- Daan Creemers (GGZ Oost Brabant)
- Prof. Dr. Marcel Dijkgraaf (Academisch Medisch Centrum Amsterdam)
- Jasper Dolman (GGZ Oost Brabant)
- Ingrid Joosten (GGZ Oost Brabant)
- Prof. Dr. Heleen Riper (Vrije Universiteit van Amsterdam)
- Maartje Eijlander (GGZ Oost Brabant, Academisch medisch Centrum Amsterdam)

Looptijd

 december 2017 – september 2024

 

Achtergrond

Naar schatting worden er in Nederland jaarlijks zo’n 20.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar behandeld voor angststoornissen en depressies. Andere jongeren herstellen vanzelf, zonder behandeling. Van al deze jongeren die op een bepaald moment hersteld zijn, valt ongeveer 60% binnen drie jaar terug. Daarom is het heel belangrijk om bij jongeren met een geschiedenis van een angststoornis of depressie, terugval proberen te voorkomen. Gek genoeg is er nog maar heel weinig onderzoek gedaan naar hoe terugval het beste kan worden voorkomen.

GGZ Oost Brabant is daarom samen met verschillende partners (Accare uit Groningen en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam) gestart om te onderzoeken of we jongeren kunnen helpen zich sterk te maken tegen terugval. Het project richt zich op onderzoek en implementatie van een mobiele terugvalpreventie-trainings-app, genaamd de StayFine app. Met behulp van deze app kunnen jongeren verschillende trainingsmodules volgen, zoals psycho-educatie, gedragsactivatie en wellness. Daarnaast kunnen jongeren hun voortgang monitoren met behulp van een dagboek en vragenlijsten in de app. Tijdens het volgen van de training kunnen jongeren met vragen terecht bij een ervaringsdeskundige, en kunnen zij hun vragen, tips en ervaringen delen met andere jongeren via een online chatgroep.

Doelstelling

Het primaire doel van het onderzoek is het verminderen van terugval middels het StayFine terugval-preventie programma, bestaande uit een gepersonaliseerde modulaire training van acht weken en herhaald monitoren van drie weken.

Secundaire doelen van de studie zijn het evalueren van de StayFine app, en het definiëren van factoren die samenhangen met de effectiviteit van het programma.

Design

Het betreft een randomized controlled trial (RCT) met twee condities: een interventiegroep van jongeren die de StayFine app gebruiken voor zowel het monitoren als de gepersonaliseerde terugvalpreventietraining, en een actieve controlegroep van jongeren die de StayFine app enkel gebruiken voor herhaald monitoren. Op deze manier zal de effectiviteit van de StayFine terugvalpreventie training worden geëvalueerd.

Populatie

Jongeren van 13 tot en met 21 jaar, met een geschiedenis van angststoornis of depressie worden via hun behandelaren, huisartsen, school en online platforms uitgenodigd om mee te doen. Jongeren van wie duidelijk is dat zij uit zichzelf of na behandeling zijn hersteld van een angststoornis of een depressie, zullen deelnemen aan het onderzoek. Jongeren met suïciderisico worden doorverwezen naar de hulpverlening, en jongeren met huidige angst-gerelateerde of depressieve symptomen worden doorverwezen naar een BIG-geregistreerde behandelaar.

Meer informatie

Voor meer informatie en updates over het onderzoek, kijk op www.stayfine.nl

 

Onderzoeker 

Marieke Broersen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projectleden

- Prof. dr. H. Kroon (promotor, Tilburg University, Trimbos-instituut)
- Dr. D. Creemers (copromotor, GGZ Oost Brabant)
- Dr. N. Frieswijk (copromotor, Accare)

Looptijd

september 2015 – februari 2021

 

Achtergrond

Ongeveer 5% van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een psychische stoornis die leidt tot beperkingen in het functioneren. Bij een deel van deze jongeren zijn de problemen van tijdelijke aard. Maar ongeveer 20% van deze groep heeft te maken met een ernstige psychische aandoening waarbij een meer intensieve vorm van zorg nodig is. Bij deze jongeren spelen naast psychische klachten ook problemen op andere terreinen, zoals huisvesting, financiën, school/werk, verslaving of problemen binnen het gezin. Door deze combinatie vinden deze jongeren doorgaans onvoldoende aansluiting bij de reguliere hulpverlening.

Flexible Assertive Community Treatment (F-ACT), een vorm van intensieve outreachende hulpverlening, lijkt beter aan te sluiten bij deze doelgroep. F-ACT biedt proactief en flexibele zorg, laagdrempelig en intensief wanneer nodig aan de jongere en het gezin in de eigen omgeving. De teamleden bieden zowel behandeling als praktische begeleiding. F-ACT vult daarmee een gat op in de bestaande zorg en lijkt er in te slagen deze jongeren te bereiken, in zorg te houden en de ontwikkeling weer op gang te brengen.

Alleen is dat ook zo? Er is op dit moment weinig zicht op het verloop van de effecten van F-ACT bij jongeren. Met dit onderzoek willen we daar meer over te weten komen.

Doelstelling

Om meer zicht te krijgen op het F-ACT organisatiemodel bij deze doelgroep, is GGZ Oost Brabant in samenwerking met het Trimbos-instituut, Tilburg University en zes andere ggz-instellingen (Accare, GGZ Noord Holland Noord, Kenter Jeugdhulp, Lucertis, Mondriaan en Triversum) een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart. In dit onderzoek bestuderen we de verandering in het psychisch- en maatschappelijk functioneren over de loop van de F-ACT zorg en onderzoeken we of deze verandering samenhangt met de F-ACT modelgetrouwheid van de deelnemende teams. Dit laat ons de elementen van de F-ACT methodieken zien die belangrijk zijn voor positieve uitkomsten, maar ook noodzakelijke aanvullingen in het model waar op doorontwikkeld kan worden.

Design

We vragen aan 200 jongeren, die net in zorg zijn gekomen bij één van de deelnemende F-ACT Jeugdteams, om deel te nemen aan het onderzoek. Halfjaarlijks nemen we een set vragenlijsten af bij de jongere, ouder(s)/verzorger(s) en hulpverlener (in totaal 4 metingen). Met deze longitudinale cohortstudie monitoren we de F-ACT zorg die de jongeren ontvangen middels vragenlijsten die zoveel mogelijk aansluiten bij de doelen van F-ACT.

Populatie

Jongeren met een ernstige psychische aandoening die zijn aangemeld bij een F-ACT Jeugdteam.

Onderzoeker 

Karlijn Heesen en Kim van Ettekoven

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Projectleden

- Prof. dr. Rutger Engels (promotor, Universiteit Utrecht)
- Daan Creemers 
- Sanne Rasing

Looptijd

 juli 2015 – juli 2020

 

Achtergrond

Stemmingsklachten onder jongeren is een veelvoorkomend probleem dat nog te weinig aandacht krijgt. Geschat wordt dat ongeveer een derde van de jongeren last heeft van depressieve symptomen. Depressies bij jongeren worden vaak niet herkend doordat stemmingsklachten toegeschreven worden aan de pubertijd of gemaskeerd worden door andere problemen zoals angst, spijbelgedrag, eetproblemen of lichamelijke klachten. Voorkomen van deze klachten is belangrijk omdat depressieve klachten een negatieve invloed hebben op verschillende gezondheidsgebieden waaronder middelenmisbruik, overgewicht, zelfbeschadiging, sociale problemen en problemen op school.

Daarnaast is depressie de grootste risicofactor als het gaat om zelfdoding. Sinds 2010 is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. Gezien de grote impact van een zelfdoding op de omgeving is aandacht voor het voorkomen hiervan extra belangrijk.GGZ Oost Brabant is daarom samen met verschillende ketenpartners (zoals GGD, Indigo, ONS-Welzijn) in de regio Oss/Uden/Veghel het STORM-project (Strong Teens and Resilient Minds) gestart om hier meer aandacht aan te besteden. Het project richt zich op onderzoek en implementatie van depressiepreventie en maakt gebruik van een intensieve samenwerking met ketenpartners.

Doelstelling

Het primaire doel van het onderzoek is het evalueren van de (kosten-)effectiviteit van het preventie programma Op Volle Kracht voor adolescenten met verhoogde depressieve klachten.

Het secundaire doel van de studie is het definiëren van kindfactoren die samenhangen met de effectiviteit van het programma.

Design

Het betreft een randomized controlled trial (RCT) met twee condities: een interventie groep versus een actieve controlegroep waarmee de effectiviteit van het preventie programma zal worden geëvalueerd.

Populatie

Leerlingen in het tweede leerjaar van de middelbare school worden gescreend op depressieve symptomen. Dit wordt gedaan tijdens het gezondheidsonderzoek van de GGD. Leerlingen met suïcide risico worden doorverwezen naar de hulpverlening. Leerlingen met verhoogde depressieve symptomen worden benaderd voor deelname aan een interventieprogramma.

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
  • De werkdag van ... Toon
    De werkdag van ... Toon
  • De werkdag van ... Tom
    De werkdag van ... Tom
  • De werkdag van ... Manon
    De werkdag van ... Manon

‘Ik weet dat je eruit kan komen’

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw