Menu

Banner Klik kaart

Bunthorst 1A is een afdeling met appartementen. Verblijft u in een van de appartementen dan deelt u de voorzieningen niet, u heeft dan eigen sanitaire voorzieningen, een huiskamer/keuken en tuin. De appartementen kunnen open zijn naar de afdeling (met een gesloten buitendeur) of doorgesloten worden (gesloten naar de afdeling, open buitendeur). Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van een gezamenlijke huiskamer, keuken, en tuin.

Bunthorst 1A is verdeeld in 2 subafdelingen, te weten;

- 6 besloten verblijfsappartementen

- 10 besloten trainingsappartementen 

Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun leven behoefte aan (tijdelijk) verblijf in een woonvorm met 24-uurs zorg. GGZ Oost Brabant heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

  • We bieden plekken voor beschut wonen op Coudewater en Huize Padua. Het gaat hier om (langdurend) verblijf voor mensen die de beschutting van een terrein nodig hebben.
  • In nieuw op te zetten plekken in de wijk bieden we beschermende woonplekken voor mensen die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Maar je kunt ook terecht voor begeleiding, een kop koffie of een gezonde maaltijd, het (laten) doen van de was, spreek-, vergader-of cursusruimte, of een logeerbed voor jezelf, maar ook voor familie/vrienden.

Bunthorst 1 is een gesloten afdeling met kamers voor 13 cliënten en 1 logeerbed op zorglandgoed Huize Padua in Boekel. Een afdeling die zich richt op complexe en/of ernstige problematiek bij cliënten voor wie 24-uurs zorg noodzakelijk is. Cliënten verblijven hier vaak langdurig.                                                          

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw