Menu

Banner Klik kaart

Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun leven behoefte aan (tijdelijk) verblijf in een woonvorm met 24-uurs zorg. GGZ Oost Brabant heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

  • We bieden plekken voor beschut wonen op Coudewater en Huize Padua. Het gaat hier om (langdurend) verblijf voor mensen die de beschutting van een terrein nodig hebben.
  • In nieuw op te zetten plekken in de wijk bieden we beschermende woonplekken voor mensen die (nog) niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Maar je kunt ook terecht voor begeleiding, een kop koffie of een gezonde maaltijd, het (laten) doen van de was, spreek-, vergader-of cursusruimte, of een logeerbed voor jezelf, maar ook voor familie/vrienden.

Bunthorst 1 is een gesloten afdeling met kamers voor 13 cliënten en 1 logeerbed op zorglandgoed Huize Padua in Boekel. Een afdeling die zich richt op complexe en/of ernstige problematiek bij cliënten voor wie 24-uurs zorg noodzakelijk is. Cliënten verblijven hier vaak langdurig.  

Bunthorst 1a bestaat uit 17 appartementen, waarvan 7 verblijfsappartementen en 10 trainingsappartementen.                                                              

 

  • Bunthorst 2 Bunthorst 2 bestaat uit 10 ruime kamers, zonder keukentje maar wel met eigen douche en toilet. Daarnaast zijn er 2 huiskamers en een keuken voor gezamenlijk gebruik.

Afdeling Bunthorst 2/3 is een woonsetting voor totaal 26 cliënten binnen de Langdurende GGZ, locatie Huize Padua te Boekel.

De hier wonende cliënten hebben allemaal een uitgebreide psychiatrische achtergrond met vaak veel (gedwongen) opnames en perioden van verblijf op diverse afdelingen. De leeftijd varieert van 28 t/m 73 jaar.

Afdeling Bunthorst 2/3 bestaat uit twee woongedeelten met in totaal 14 appartementen met keukentje, toilet en douche, en 10 ruime kamers, zonder keukentje maar wel met eigen douche en toilet. Tevens is op de afdeling een logeerkamer aanwezig.

Naast de 24 cliënten op de afdeling wonen 2 cliënten in appartementen in een nabij gelegen boerderij op het terrein. Deze twee cliënten kunnen altijd terugvallen op de afdeling.

De psychiatrische achtergronden van de bewoners zijn divers: schizofrenie, kenmerken van een bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornissen en depressieve klachten. Daarnaast komt de geheugenstoornis Korsakow en gedragsproblematiek ten gevolge van alcoholgebruik in het verleden voor. Ook wonen er cliënten met autistische kenmerken binnen deze setting. 

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlGGZ Oost Brabant is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw