Menu

Banner Klik kaart

Veel mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben in hun leven behoefte aan (tijdelijk) verblijf in een woonvorm met 24-uurs zorg. GGZ Oost Brabant heeft daarvoor verschillende mogelijkheden.

Beschermd wonen

In een beschermende woonvorm woont de cliënt samen met anderen. Soms met continue begeleiding, soms alleen op dagdelen, met de nadruk op ondersteuning en bevordering van de zelfstandigheid. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met een redelijk stabiel psychiatrisch beeld, die wel langdurige ondersteuning nodig hebben vanuit de GGZ, maar niet (langer) op een terreinvoorziening.  

Als u een psychiatrische handicap hebt die leidt tot beperkingen in uw functioneren komt u voor beschermd wonen in aanmerking. Hierdoor hebt u langdurig behoefte aan geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is uw psychiatrisch ziektebeeld (redelijk) stabiel en beschikt u over voldoende mogelijkheden om redelijk zelfstandig de activiteiten uit te voeren die te maken hebben met uw dagelijkse verzorging en met het wonen in een normale woonomgeving. U bent dus in staat om met personeelsvrije momenten om te gaan.

In de woningen aan de Dr. de Quaystraat wonen zeven cliënten van 40 jaar en ouder, die blijvend afhankelijk zijn van de GGZ en die baat hebben bij een aangepast levenstempo. GGZ Oost Brabant heeft als doel om uw huidige niveau van functioneren te behouden. Wij streven naar een veilige, weinig eisende en prikkelarme woonomgeving die bescherming, stabiliteit en structuur biedt.

Ga naar boven

Achtergrond-blauw