Menu

banner nieuws

Het in de zomer vastgestelde Lange Termijn Huisvesting Perspectief voor Huize Padua is in de afgelopen periode uitgewerkt tot een concept gebiedsvisie voor het levendig landgoed. Op 24 november is deze gepresenteerd in een thema-avond aan de gemeenteraad van Boekel.

googlemapsIn de gebiedsvisie wordt gekeken naar de cultuurhistorie van het gebied en naar thema’s als verkeer en parkeren, water, groen, monumenten, et cetera. Kernpunten in de visie zijn de bijzondere positie die Huize Padua inneemt in de regio, onder andere vanwege de cultuurhistorie. Verder dat Huize Padua nadrukkelijk onderdeel wil zijn van de gemeenschap door het terrein breder open te stellen en actief samenwerkingen aan te gaan. En dat er in hoge mate aandacht is voor het implementeren van technologische en sociale innovaties op allerlei gebieden.

Het vinden van de juiste balans

Op basis van analyses is een landschappelijk raamwerk voor het landgoed voorgesteld en zijn ‘bouwvelden’ aangegeven. Op deze velden kunnen gebouwen worden gerealiseerd in bepaalde sferen. Deze sferen worden uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan en het landschappelijk raamwerk zorgen samen voor een rustig beeld en eenheid op het landgoed. GGZ Oost Brabant vindt een juiste balans tussen gebouwen en park belangrijk in relatie tot enerzijds de gewenste levendigheid op het terrein, en anderzijds in relatie tot een veilige en prikkelarme leefomgeving met een dorpse uitstraling. 

Input opgehaald

Tijdens de themabijeenkomst op 24 november hebben we onze plannen gepresenteerd, vragen van de raad beantwoord en input opgehaald. De komende periode wordt de gebiedsvisie en het beeldkwaliteitsplan uitgewerkt om in de gemeenteraadsvergadering van maart 2021 te kunnen vaststellen.  

 

Samen met het Sport Expertise Centrum (SEC) in Oss is GGZ Oost Brabant initiatiefnemer van het project 'Sportmaat en sportieve daginvulling'. Raad van Bestuurslid Fred Pijls sprak over dit project, en de kracht van sport en beweging op de mentale gezondheid, tijdens de Expertmeeting van het SEC.

Fred Pijls: "Samen met SEC zijn wij het project ‘Sportmaat en sportieve daginvulling’ gestart, als aanvulling op ons specialisme vanuit GGZ Oost Brabant. In dit project laten we zien hoe beweging bijdraagt aan een goede mentale gezondheid. Doordat cliënten leren om hun grenzen aan te geven vergroten ze hun fysieke en mentale gezondheid en hun eigenwaarde. Daarnaast heeft sport en beweging een sociale functie, dit project zorgt er dan ook voor dat cliënten meer sociale contacten krijgen en een mooie daginvulling. We zijn trots op dit project."

Via deze link kun je de Expertmeeting terugkijken.

Bron: Communicatie

Eva Horsten schreef de verhalenbundel 'Dwanggenoten': vijf ontroerende, half-autobiografische verhalen, met als terugkerende thema’s dwanghandelingen en het Jodendom.

Lees meer: Bestellen boek Dwanggenoten van Eva Horsten

Pagina 1 van 106

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw