App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner nieuws

Na eerdere aankondigingen over de samenwerking tussen Oracle en Nexus Nederland, is GGZ Oost Brabant de eerste instelling die hun epd-suite volledig overbrengt naar de Nexus Cloud.

Voor GGZ Oost Brabant betekent dit een investering in performance en flexibiliteit die mede mogelijk wordt gemaakt door de lagere beheerskosten ten opzichte van de huidige situatie. “We denken dat Nexus door het beheer van de volledige ‘stack’ een beter resultaat in termen van beschikbaarheid, performance en schaalbaarheid gaat realiseren dan we nu hebben, tegen lagere kosten. Dit sluit goed aan bij onze visie op ontwikkeling van service integratie (welke ICT-dienst hoort waar) van ons applicatielandschap”, aldus Merijn van der Zalm, ICT-directeur bij GGZ Oost Brabant.

20191010 GGZ Oost Brabant in de cloud met Nexus epd

Fotobijschrift: V.l.n.r. Fred Hiddinga (NEXUS), Linda Willekens-Pegtel en Merijn van der Zalm (beiden GGZ Oost Brabant)

Ook Oracle laat weten verheugd te zijn met deze nieuwe stap: "Wij zijn blij dat we met Nexus een volgend mooi Cloud partnership zijn aangegaan en als onderdeel hiervan GGZ Oost Brabant kunnen helpen in het bereiken van hun digitale ambities. Ook voor Oracle is het partnership met Nexus van strategisch belang. We zijn ervan overtuigd dat we door deze samenwerking mooie stappen kunnen zetten in de healthcare markt”, zegt Thijs Vink, Benelux Sales Director bij Oracle.

In de GGZ bedient Nexus elf instellingen met hun software. Met GGZ Oost Brabant als launching customer geeft Nexus aan de basis te hebben gelegd voor de doorvoering van hun nieuwe webbased productseries waarin netwerkzorg, administratieve lastenverlichting en rol-gebaseerde inrichting van de software speerpunten zijn. De nieuwe omgeving wordt verwacht in januari gereed te zijn voor gebruik.

Bron: Communicatie
Datum: 8 oktober 2019

GGZ Oost Brabant heeft kennis genomen van de berichten in de media waarin staat dat de ouders van het 19-jarig meisje Ximena een klacht hebben ingediend of gaan indienen tegen de beslissing van de officier van justitie om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen GGZ Oost Brabant. 

GGZ Oost Brabant heeft vernomen, dat de ouders van het 19-jarig meisje Ximena eind 2018 aangifte hebben gedaan tegen een aan de instelling verbonden psycholoog en tegen de instelling zelf.
De officier van justitie heeft echter besloten geen strafrechtelijk onderzoek tegen GGZ-Oost Brabant en de psycholoog in te stellen.

Uit de media begrijpt GGZ Oost Brabant dat de ouders nu bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een klacht hebben ingediend of gaan indienen tegen deze beslissing van de officier van justitie.
Het Hof zal vervolgens beslissen of de officier van justitie al dan niet een opsporingsonderzoek moet instellen. Wij wachten die beslissing af en kunnen en willen niet daarop vooruitlopen.

GGZ Oost Brabant betreurt het dat een zo jong iemand besloten heeft uit het leven te stappen. Over de inhoud van een ziektebeeld en een behandeling kan en mag GGZ Oost Brabant geen mededelingen doen. Immers, ook na de dood van een cliënte is een behandelaar en een instelling gehouden aan het in de Nederlandse wet verankerde beroepsgeheim. Ook in deze situatie is dat zo en zijn nu geen redenen daar van af te wijken.

GGZ Oost Brabant heeft na het overlijden van Ximena overleg gehad met de ouders. Daarnaast hebben de ouders een verzoek ingediend om het dossier in te mogen zien. Op dat verzoek kan GGZ Oost Brabant vanwege het beroepsgeheim niet ingaan. GGZ Oost Brabant heeft altijd open gestaan voor een open dialoog met ouders en blijft daarvoor beschikbaar. Zij begrijpt ook dat het verlies van een kind voor ouders onmetelijk groot is.

Bron: communicatie

Momenteel hebben meer dan 1000 van onze cliënten toegang tot het cliëntenportaal MijnGGZOostBrabant, dat komt overeen met 12% van het totaal aantal cliënten. Het portaal is nu een half jaar beschikbaar. Gebruikers zien onder andere hun afspraken, vragenlijsten, online behandelmodules en dossierstukken. Recent is daar de voortgangsrapportage (‘decursus’) aan toegevoegd, voor cliënten ouder dan 16 jaar. 

Tijdens de afgelopen maand logden 335 unieke cliënten gemiddeld 4 keer in. Zij keken gemiddeld 4 minuten in het portaal, met name naar de agenda, het dossier, het medicatie-overzicht en de notificaties. In de komende maanden onderzoeken we de ervaringen onder gebruikers en behandelaren.


Pagina 1 van 88

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer Privacy-statementISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw