Menu

banner nieuws

Mietske van Hooff 2017Tijdens de Andersdag van GGZ Oost Brabant is de prijs voor Gouden Held 2017 uitgereikt aan Mietske van Hooff. Mietske werkt bij Kind en Jeugd van GGZ Oost Brabant in Helmond/Peelland en is ook gangmaker veiligheid. Zij geeft volgens de jury het beste gestalte aan het veiligheidsbeleid van GGZ Oost Brabant.

Zij kreeg de prijs - een gouden beeldje en een bedrag voor een leeractiviteit op het gebied van kwaliteit en veiligheid - uit handen van bestuurslid Fred Pijls en geneesheer-directeur Henk Hanegraaf. De overige drie genomineerden Jos van Kuppeveld, Berry Penterman en Wim Martens werden in de bloemen gezet.

Voordracht
Een klein gedeelte uit de voordracht voor Mietske: “Mietske zet zich continu in voor veiligheid en wil hierop blijven verbeteren. Zij is regionaal zeer begaan met de gezondheid van kinderen en jeugdigen. Ook voor de medewerkers Kind en Jeugd zet Mietske zich volop in.
Daarnaast is Mietske – met anderen - een mooi project gestart binnen de Peelregio/HelmondHelmond: het STORM-project voor depressie- en suïcidepreventie.”

STORM
Aanleiding voor deze nieuwe, unieke integrale aanpak voor jongeren is de landelijke toename van zelfdoding onder jongeren en de confrontatie met meerdere zelfdodingen onder jongeren in de regio. Om jongeren mentaal weerbaarder te maken hebben GGZ Oost Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, gemeenten en de vo-scholen in de regio de handen ineengeslagen, en met expertise van het Trimbos-instituut en andere partijen in het regionale netwerk een plan voor vier jaar uitgewerkt.
Tevens vindt grootschalig onderzoek op de effectiviteit van deze integrale aanpak plaats.

Verkiezing Gouden Held
Na een nominatieronde kiezen de leden van de regiegroep Veiligheid één van de genomineerden tot Gouden Held! Eerder zijn verkozen tot Gouden Held: Ronnie van Diemen, Jaap Jacobs en Henriette aan de Stegge en Eric Somers.

Bron: Petra van Erp, namens de regiegroep veiligheid

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw