Menu

banner nieuws

 

Het belang van informatie-uitwisseling in de GGZ neemt toe. De GGZ-sector maakt veelvuldig gebruik van veel verschillende e-health-toepassingen, maar dit leidt vaak tot meer administratieve handelingen doordat een koppeling met het patiëntdossier regelmatig ontbreekt. Daarnaast draagt betere informatie-uitwisseling bij aan het verkrijgen van een volledig beeld van de patiënt. Deze uitwisseling is nu vaak nog gebrekkig. Verbetering is op korte termijn mogelijk door gebruik te maken van bestaande informatiestandaarden, zoals voor medicatieveiligheid. Dit concludeert Nictiz op basis van een onderzoek naar informatie-uitwisseling in de GGZ.

Nictiz is regelmatig gevraagd om mee te denken over een visie op informatie-uitwisseling in de GGZ-sector. Om een concrete bijdrage te leveren, heeft Nictiz samen met de GGZ-instellingen Rivierduinen, Arkin, GGZ Oost Brabant en Parnassia Groep een (technische) marktanalyse gemaakt. In deze analyse zijn zowel sectorale issues, stakeholders als informatiestromen in kaart gebracht. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen zijn beschreven in het rapport “informatie-uitwisseling in de GGZ-sector”. Nictiz ziet een aantal mogelijkheden om de informatie-uitwisseling op korte termijn te verbeteren.

​"Goed dat er nu overzicht is! Hiermee kunnen we als sector prioriteren en keuzes maken om onze verantwoordelijkheid in de keten verder op te pakken," Merijn van der Zalm, directeur ICT, GGZ Oost Brabant.

Lees meer >

Bron: Nictiz

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw