Menu

banner nieuws

Ervaringen vanuit zorgvernieuwingsproject Samen Beter

Banner Samen beter

De inzet van een transferverpleegkundige draagt bij aan zinnige én beter betaalbare zorg in de GGZ. Dat is een van de vele resultaten binnen het programma Samen Beter dat GGZ Oost Brabant samen met zorgverzekeraar VGZ heeft ingezet om betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten te realiseren.

“Ik draag zorg voor de warme overdracht van het bejegeningsplan naar onze ketenpartner. Hierdoor is de continuïteit van de zorg gewaarborgd en ervaart de cliënt zo min mogelijk verschil in de hulpverlening”, aldus Maarten Manders, transferverpleegkundige bij NAH Huize Padua.

GGZ Oost Brabant tekende in 2017 een meerjarenovereenkomst met VGZ om de komende jaren in te zetten op Zinnige Zorg: betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten. De zorgorganisatie werkt aan Zinnige Zorg door echt te luisteren naar de cliënt, mede daardoor vroegtijdig zorgvragen te voorkomen, de zorg samen met de cliënt, samen met netwerkpartner anders te organiseren en die beter passend bij diens situatie te laten zijn.

Samen Beter
GGZ Oost Brabant werkt aan het programma Samen Beter met betrokken ketenpartners waarbij zij elkaar inspireren en van elkaar leren. In het programma worden, met de cliënt en professional in the lead, ideeën ingebracht en geïmplementeerd die bijdragen aan betere zorg voor de cliënt.

Transferverpleegkundige
Een van de initiatieven van Samen Beter is de inzet van een transferverpleegkundige bij mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Lichte Verstandelijke Beperking-Psychiatrie (LVB-P) en Ouderenpsychiatrie. De transferverpleegkundige begeleidt de overplaatsing van een cliënt van een opname-afdeling naar een andere opname- of verblijfsplek bij een ketenpartner, buiten GGZ Oost Brabant. Door deze begeleiding ontstaat er intensievere kennisoverdracht van en naar ketenpartners. De transferverpleegkundige draagt zorg voor de warme overdracht van het bejegeningsplan.

Eerste ervaringen
Maarten Manders, transferverpleegkundige bij NAH Huize Padua over zijn eerste ervaringen:
“Ik merk dat familie en naasten positief verrast zijn wanneer ze horen dat er voor de overplaatsing, maar ook na de overplaatsing nog betrokkenheid is vanuit GGZ Oost Brabant. Bij familie en naasten geeft het een bepaalde geruststelling als die betrokkenheid nog enige tijd blijft, juist om expertise over te dragen. Het lijkt soms alsof familie juist daardoor meer vertrouwen heeft in een op handen zijnde overplaatsing. Na overplaatsing blijkt in de praktijk dat de adviezen vooral gericht zijn op zorg, bejegening en communicatie.”

Noot voor de redactie
Voor nadere informatie: Vivianne Viguurs, manager communicatie M 06-10551130

Boekel, 23 maart 2018

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw