Astrid Dirks (rechts) en Lisa Behrendt (links) vormen per januari de directie van GGZ Oost Brabant, regio Helmond Peelland en het Hoogspecialistisch Centrum voor Eetstoornissen. Astrid zal zich als directeur behandelzaken voornamelijk richten op de zorginhoudelijke zaken, de focus van Lisa ligt met name op de bedrijfsvoering.

WHF 27 01 2020365694
Astrid en Lisa kijken uit naar de samenwerking met collega’s, programmaleiders, zorgmanagers, specialisten en het externe netwerk in de regio Helmond-Peelland. “We willen samen met hen verder bouwen aan het verstevigen van de specialistische ggz in deze regio én de hoogpecialistische zorg van eetstoornissen blijven door ontwikkelen zodat we hoogwaardige zorg kunnen blijven bieden aan cliënten.”

Over Astrid

Astrid werkte na het afronden van haar opleiding tot psychiater enkele jaren als ziekenhuispsychiater. De afgelopen zes jaar werkte ze bij GGZ Breburg. Astrid: “Daar heb ik me naast mijn klinische werk ook verder ontwikkeld in de organisatorische kanten van de zorg. Zo was ik daar betrokken bij het certificeringstraject van een topklinisch centrum, als ook het implementeren van een innovatief zorgconcept op acute klinische zorg (HIC) dat inmiddels in heel Nederland tot zorgstandaard is uitgegroeid.” 

Over Lisa

Lisa was zorgmanager bij het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie en was daarnaast nauw betrokken bij de totstandkoming van het Lange Termijn Huisvestingsperspectief van Huize Padua in Boekel. Lisa: “Bij LVB-P heb ik – met veel plezier - samen met het managementteam en de bevlogen professionals het centrum doorontwikkeld tot een hoog specialistisch centrum. Daarnaast was het mooi om samen met externe adviseurs een bijdrage te leveren aan de toekomstplannen van Huize Padua. ” 

Astrid zal naast haar functie als directeur ook als psychiater werkzaam zijn in Helmond. 

Bron: Communicatie