Menu

banner nieuws

Verandering van post traumatische cognities mediëren het effect van PTSS-behandeling op achterdocht bij mensen met psychosen.

Afgelopen jaren zijn publicaties verschenen van het Treating Trauma in Psychosis (TTIP) onderzoek, dat PTSS-behandeling bij patiënten met psychotische stoornissen onderzocht. Het onderzoek toonde onder meer aan dat exposuretherapie (n = 53) en EMDR-therapie (n = 55) effectiever waren dan een wachtlijstconditie (n = 47) in het verminderen van PTSS-klachten (van den Berg et al., 2015) en van paranoia klachten (de Bont et al., 2016).

De doelstelling van de hier gepresenteerde nieuw uitgekomen studie (van der Vleugel et al., 2020) was om mediatoren te vinden die van invloed waren op het gevonden effect van PTSS-behandeling op paranoia. In dit geval betekent dat, dat er is gezocht of de paranoia-daling misschien niet alleen direct door de PTSS-behandeling werd veroorzaakt, maar misschien ook nog indirect, via invloed op een andere variabele? Er werd concreet onderzocht of PTSS-symptomen (herbelevingen, e.d.), posttraumatische cognities (het soort negatieve overtuigingen dat mensen kunnen oplopen na trauma’s), depressiviteit, of een aantal denkproblemen en -valkuilen (bv Jumping to conclusions) een mediator-rol hadden.

Resultaten

Het bleek dat PTSS-behandeling leidde tot minder negatieve posttraumatische cognities over a) zichzelf (bv minder gevoelens van machteloosheid of schuld) en b) de wereld (bv minder denken dat de hele wereld gevaarlijk is) en dat deze effecten vervolgens indirect gunstig doorwerkten op het verlagen van achterdocht/paranoia. Meer dan de afname van herbeleving- of arousalsymptomen van PTSS, depressiesymptomen of ongunstige denkstijlen, medieert dus een afname van negatieve PTSS cognities het effect van PTSS-behandeling op paranoia. Dit is de belangrijkste uitkomst.

Uit een tweede analyse bleken de afgenomen PTSS cognities samen te hangen met veiligheidsgedrag (minder) en sociale cognities (minder moeite met nadenken over andere mensen en sociale situaties). Deze effecten zijn kleiner, maar interessant om in de toekomst te blijven onderzoeken.

Ga naar boven

Achtergrond-blauw