Menu

banner nieuws

GGZ Oost Brabant, locatie ’t Warant in Helmond, heeft in de categorie GGZ de gastvrijheidszorg Award 2014 gewonnen. ‘Met de resultaten van deze op ‘DOEN’ gerichte gastvrijheid verdient ‘t Warant terecht een eerste plaats’, luidt de conclusie van de jury.

De jury is van oordeel dat het leveren van veilige, menslievende en herstelgerichte zorg in de genen zit van alle zorgmedewerkers en dat een goede bejegening en gastvrijheid goed te zien is in hun servicegerichte en vriendelijke houding. Ook de rol van de cliëntenraad hierbij is duidelijk zichtbaar. De ambiance van de instelling beschrijft de jury als  ‘schoon, fris en goed onderhouden’, waarbij de aankleding van het gebouw onder andere met beelden en schilderijen van cliënten positief  opvalt. ”Eten en drinken is een sociale bezigheid, waarbij één keer per week op de eigen afdeling zelf wordt gekookt gericht op herstel, sfeer en samen doen.”

Vijf sterren
Dit jaar deden ruim 230 zorgaanbieders mee aan Gastvrijheidszorg met Sterren. De  deelnemers zijn beoordeeld op gastvrijheid en afhankelijk van hun score hebben ze sterren toebedeeld gekregen.

Waarderingssysteem
Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van de  gastvrijheidszorg in zorginstellingen. Het doel is de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten te verbeteren door het stimuleren van goede gastvrijheidszorg.

Sterrengids Gastvrijheidszorg
De resultaten van de audits zijn te vinden in de ruim 300 pagina’s omvattende Sterrengids Gastvrijheidszorg 2014, die tijdens het congres is uitgereikt. Alle gegevens uit de gids worden ook gepubliceerd opwww.zorgmetsterren.nl . De gids is op deze website eveneens te bestellen.

Gastvrijheid
Gastvrijheid neemt een steeds grotere plaats in binnen de zorgsector. Belangrijke onderdelen daarvan zijn gezond en lekker eten en genieten van een goede maaltijd in een prettige ambiance. Maar ook de manier waarop medewerkers patiënten en cliënten bejegenen is een graadmeter, alsook de dienstverlening.

Meer info: www.zorgmetsterren.nl

 

 

Ga naar boven

Achtergrond-blauw