Sinds lange tijd werkt GGZ Oost Brabant samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch aan een masterplan voor de toekomst van Coudewater. Onlangs heeft de gemeente een aantal bezwaren op het Masterplan Coudewater geuit. Deze bezwaren zouden er mogelijk toe kunnen leiden dat het herontwikkelen van het zorglandgoed niet meer mogelijk is.
 
Het bestuur van GGZ Oost Brabant is intensief met de gemeente in overleg om deze bezwaren op het Masterplan te bespreken, maar de vraag is of alle bezwaren kunnen worden opgelost. Daarom moet er ook serieus rekening worden gehouden met een scenario waarbij wij ons terug zullen trekken van het landgoed Coudewater. 
Om deze reden heeft onze Raad van Bestuur besloten de mogelijkheden hiervan nader te verkennen in een zogenaamd alternatief scenario.
  
Media
Recentelijk is in de Bossche editie van het Brabants Dagblad een artikel verschenen over Coudewater. Hierin is aandacht geschonken aan de onzekerheid van de toekomst van ons zorglandgoed in Rosmalen. Ongelukkigerwijs wekt het artikel de indruk dat er nu al sprake zou zijn van een vertrek van cliënten van Coudewater. Dit is niet juist. 
Onze aandacht gaat uit naar het zoeken van een passende oplossing om de herontwikkeling van Coudewater mogelijk te maken en totdat hier duidelijkheid over is, wordt alle zorg op Coudewater door ons voortgezet.
 
Bron: Communicatie