Menu

banner nieuws

Buitenplaets flatPersbericht
Rosmalen, 26 oktober 2015

GGZ Oost Brabant gaat de zorg van Coudewater elders in de regio onderbrengen

Met het belang van haar cliënten voor ogen heeft GGZ Oost Brabant het besluit genomen om de zorgactiviteiten op het landgoed Coudewater op andere locaties in de regio onder te brengen.

De komende maanden zal samen met de huidige bewoners en hun naasten invulling worden gegeven aan hun woonwensen. De verwachting is dat de meeste zorgactiviteiten binnen twee jaar elders ondergebracht kunnen worden. Ook voor medewerkers heeft het verplaatsen van de zorg van het landgoed Coudewater gevolgen. Voor hen worden de effecten van het besluit echter pas duidelijk als de woonwensen van cliënten zijn uitgewerkt.

Duurzame herontwikkeling

GGZ Oost Brabant werkt al een aantal jaren aan een plan voor herontwikkeling van het landgoed Coudewater, omdat een groot deel van de huisvesting van de cliënten die op het landgoed verblijven niet meer voldoet aan de eisen die de organisatie er aan stelt.

Al vele jaren wordt er gesproken over en gewerkt aan een duurzame herontwikkeling van het landgoed. Eind 2014 werd duidelijk dat herontwikkeling op korte termijn moeilijk te realiseren is als gevolg van beperkingen in ruimtelijke ordening en bebouwing. Bovendien werd ook duidelijk dat het in de huidige tijd voor GGZ Oost Brabant steeds moeilijker is om de grote investeringen te doen voor de nieuwbouw, die wel noodzakelijk is.

De afgelopen periode heeft GGZ Oost Brabant onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de zorg van het landgoed Coudewater onder te brengen op andere plaatsen binnen de organisatie. Hieruit komt duidelijk naar voren dat GGZ Oost Brabant over voldoende mogelijkheden in de regio beschikt om dit te kunnen doen.

Inmiddels zijn met de gemeente ’s-Hertogenbosch afspraken gemaakt om voor de zomer van 2016 tot een afgerond plan voor de herontwikkeling van het landgoed Coudewater te komen. Dit plan moet voor de lange termijn een duidelijk en duurzaam perspectief geven voor het gehele landgoed.

Coudewater blijft onderdeel van GGZ Oost Brabant

Het besluit om de zorg te verplaatsen wil niet zeggen dat het landgoed geen onderdeel meer uitmaakt van GGZ Oost Brabant. De organisatie zal, in het belang van de huidige huurders en toekomstige gebruikers blijven werken aan een duurzaam perspectief van het landgoed.

Coudewater als locatie voor een asielzoekerscentrum

Naast de keuze van GGZ Oost Brabant om de zorg op het landgoed Coudewater te verplaatsen, loopt al geruime tijd een traject van de gemeente met betrekking tot het vinden van een geschikte locatie voor een asielzoekerscentrum (AZC).
Dit traject van de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om te komen tot een mogelijke AZC-locatie staat volledig los van het besluit van GGZ Oost Brabant om de zorg van Coudewater te verplaatsen.

Op woensdag 21 oktober jl. heeft het college van B&W van de gemeente ’s-Hertogenbosch besloten Coudewater als voorkeurslocatie aan te wijzen voor het vestigen van een permanent AZC. Nu duidelijk is wat de voorkeurslocatie is geworden, gaat de gemeente met het COA en GGZ Oost Brabant als eigenaar van het landgoed, in gesprek over de haalbaarheid van de plannen. Dit gebeurt zorgvuldig en in overleg met de bewoners van Coudewater, Molenhoek en Maliskamp.

Bron: Communicatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw