De Familieraad heeft haar jaarverslag 2015 gepubliceerd.