Menu

banner nieuws

Zelfmoord was de nummer 1 doodsoorzaak onder jongeren van 15-25 jaar in Nederland in 2019. Bij ongeveer de helft van zelfdodingen is er sprake van een depressie. Vandaag, donderdag 10 september , s het Wereld Suïcide Preventie Dag. Een dag om stil te staan bij zelfdoding en hoe we dit kunnen voorkomen. 

Knipsel“De geestelijke gezondheid van jongeren is iets waar we maar weinig over praten met elkaar” schrijft Claire Veldkamp op haar Instagram. Sinds kort is ze naast actrice van NPO serie Brugklas ook ambassadeur van de geestelijke gezondheid van jongeren. Zij wil zich  inzetten voor het verbeteren en bespreekbaar maken van de geestelijke gezondheid van jongeren. Dagen zoals de Wereld Suïcide Preventie Dag helpen om meer over het onderwerp te kunnen praten. Want hoe kun je iets voorkomen wat niet bespreekbaar is?

Als iemand zelfmoord pleegt, is er in ongeveer de helft van de gevallen sprake van een depressie. Depressie is een mentale ziekte waarbij gedachten aan de dood kunnen ontstaan. 1 op de 5 jongeren krijgt voor zijn 21e met depressie te maken. De kans dat je iemand met depressie kent is dus heel groot. Wat het lastig maakt, is dat depressie bepaald geen bloedneus is: je kan het aan de buitenkant meestal niet zien. Vaak hebben anderen wel door dat het niet lekker gaat met iemand maar niet dat er sprake is van serieus nadenken over zelfmoord. Daarom is het belangrijk dat we er samen alert op zijn.

Wat kun je zelf doen?

Ook jij kan iets doen om de geestelijke gezondheid van jongeren te verbeteren. Hoe? Vraag vandaag eens aan iemand hoe het echt gaat. Het kan een vriend, onbekende of familielid zijn. Wees niet bang dat je niet alle antwoorden hebt, mensen die zich erg vervelend voelen zoeken vaak geen advies. Het feit dat je oprecht luistert en meeleeft is meestal al voldoende. Zij kunnen daarna hulp zoeken van bijvoorbeeld de huisarts of een andere hulpverlener. Als jij en je vrienden dit vandaag doen, wie weet kun je er iemands leven wel mee veranderen, dus probeer het vooral uit!

En wat kun je doen als het weer beter gaat?

Gelukkig herstellen de meeste jongeren van een depressie en nemen de gedachten aan zelfmoord weer af. Dan is het belangrijk om jezelf sterker te maken, zodat je niet opnieuw klachten krijgt. Om deze reden is Claire Veldkamp ambassadeur van de StayFine app. “Een app is laagdrempelig en zorgt ervoor dat meer jongeren hulp kunnen zoeken”, vertelt Claire. De meeste jongeren hebben namelijk een telefoon en ze kunnen vanuit huis meedoen. Wil je meer weten over StayFine of je aanmelden voor de app en het onderzoek naar de app? Ga naar www.stayfine.nl.

Bron: Stayfine

In de nieuwe Padua Actueel 'praten' we je bij over de laatste ontwikkelingen op en rondom Huize Padua. Zo is de visie Lange Termijn Huisvestings Perspectief inmiddels vastgesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar een levendig landgoed.

CoverpaduaactueelOok blikken we terug op de bijeenkomst 'Stilstaan bij corona' van onze dienst Levensoriëntatie. Helaas moeten we in deze editie ook meedelen dat de Padualoop vanwege het coronavirus dit jaar niet doorgaat. De hele Padua Actueel lees je hier.

Bron: communicatie Vanaf vandaag neemt GGZ Oost Brabant de nieuwe webapplicatie MijnZelfie in gebruik. Ook voor cliënten met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking is het medisch dossier nu digitaal toegankelijk. De zorginnovatie is in co-creatie ontwikkeld door GGZ Oost Brabant en ecd-leverancier NEXUS-Nederland.

MijnZelfie figuurtje met katMijnZelfie geeft - als onderdeel van het cliëntenportaal MijnGGZOostBrabant en het Elektronisch Patiënten Dossier - een visueel overzicht van de situatie van de cliënt, zodat de behandeling daarbij kan aansluiten. GZ-psycholoog Esmay Haacke is een van de ontwikkelaars van MijnZelfie: “Er is vaak sprake van problemen met de zelfredzaamheid en/of het adaptief vermogen. Om te komen tot herstel en een goede kwaliteit van leven, moet in de diagnostiek, behandeling en begeleiding met meer zaken rekening worden gehouden dan enkel de psychiatrische diagnose, zoals: de verstandelijke beperking, emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid, wensen op andere levensgebieden en de lichamelijke gezondheid. MijnZelfie helpt de cliënt én de hulpverlener om naar alle aspecten te kijken, in plaats van enkel te focussen op de psychiatrische stoornis.”

Alle voor de behandeling en begeleiding relevante aspecten worden visueel in kaart gebracht. In MijnZelfie is informatie te zien over bijvoorbeeld iemands wensen, omgeving, contactpersonen, lichamelijke gezondheid, behandeldoelen en emotionele ontwikkeling. De behandelaar of coördinator vult deze onderdelen met de cliënt in.

“De userinterface is volledig opnieuw ontworpen om deze gebruikersgroep optimaal te kunnen betrekken bij hun behandeling. Er is hierbij de nadruk gelegd op een volledig visuele weergave van het dossier samen met een overzichtelijke lay-out en weinig tekst,” aldus Dymph Labbé, Pre-Sales Consultant NEXUS Nederland.

De webapplicatie is volledig geïntegreerd in het cliëntportaal MijnGGZOostBrabant. Hierdoor vormen alle registraties direct onderdeel van het Elektronisch-cliënten dossier. De cliënt kan de applicatie zowel zelfstandig gebruiken, als gezamenlijk met de behandelaar en/of sociale netwerk. De toepassing gaat zowel vooraf, tijdens als na het behandeltraject worden ingezet.

Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie

Het Hoogspecialistisch Centrum voor LVB-Psychiatrie van GGZ Oost Brabant biedt diagnostiek en behandeling aan mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met een (licht) verstandelijke beperking en vaak een lager emotioneel ontwikkelingsniveau.

Bron: Communicatie

Pagina 6 van 108

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw