App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner nieuws

MijnGGZOostBrabant: eigen regie, extra service en gemak

Vanaf 1 maart 2019 is MijnGGZOostBrabant beschikbaar voor cliënten (12 jaar en ouder) die daar gebruik van willen maken. In dit portaal vinden zij persoonlijke informatie die van belang is voor hun behandeling en herstel. GGZ Oost Brabant sorteert hiermee voor op de datum 1 januari 2020; dan moet in Nederland iedereen die dat wil kunnen beschikken over een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), gevuld met relevante gezondheidsgegevens.

Het portaal biedt mensen die in behandeling zijn bij GGZ Oost Brabant extra service en gemak en meer regie, als aanvulling op de gesprekken met behandelaren. Cliënten kunnen veilig inloggen en vragenlijsten invullen, werken met online behandelmodules (ehealth), in de agenda hun geplande afspraken zien en eventueel maken, onderdelen uit hun dossier (waaronder het medicatie-overzicht) nalezen en berichten sturen naar hun behandelaren. Als zij naasten aan willen wijzen die mee mogen kijken in (delen van) hun portaal, dan kan dat met de participatieknop.

GGZ Oost Brabant realiseert dit portaal in nauwe samenwerking met EPD-leverancier NEXUS Nederland en ICT-bedrijf Turn2Media.

Herstelondersteunend
Het cliëntenportaal past bij de herstelondersteunende zorg die GGZ Oost Brabant biedt. Door zelf te beschikken over informatie en zelf actief aan de slag te gaan kunnen cliënten zich beter voorbereiden op het gesprek met hun behandelaar en samen bespreken welke zorg het beste bij hen past. Zo draagt het portaal ook bij aan meer transparantie, goede communicatie en ‘Samen beslissen’.

Cocreatie en ontwikkeling
Tijdens het ontwerp van het cliëntenportaal werkten cliënten, naasten, ervaringsdeskundigen, behandelaren en ICT- en communicatiemedewerkers 2,5 jaar samen in focusgroepen en de pioniersgroep. Tijdens de drie maanden durende pilotperiode participeerden cliënten van de behandelaars uit de pioniersgroep. In het portaal zelf hebben gebruikers de mogelijkheid om feedback te geven.

Na 1 maart gaat de ontwikkeling van het portaal door en worden fasegewijs meer functies toegevoegd. Zo komt vanaf september 2019 de voortgangsrapportage (decursus) beschikbaar en er wordt gewerkt aan de mogelijkheid dat cliënten kunnen reageren op en samen werken in documenten.

Onlangs bereikten wij Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Antje vraagt Marianne Holleman, directeur Human Resources en Development wat dit nu eigenlijk inhoudt.

Bron: communicatie
Datum: 18 februari 2019

Herstelvisie past uitstekend bij onze kijk op sociaal ondernemerschap

PSO 1 van 1 small

Foto: Marianne Holleman neemt het certificaat in ontvangst uit handen van Yuri Starrenburg

Onlangs bereikte GGZ Oost Brabant Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! ‘Trede 2’ betekent dat we ruim bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Directeur HR&D Marianne Holleman: “We dagen onszelf uit om te denken in mogelijkheden, een gedachte die naadloos aansluit op onze Herstelvisie die leidend is voor de hulp en zorg die wij bieden aan onze cliënten. Herstellen is vooral kijken naar wat nog wèl kan en uit ervaring weten we dat werk cruciaal is voor herstel. De Herstelvisie past daarom uitstekend bij onze kijk op sociaal ondernemerschap, en daarom zetten we er ook actief op in. Het behalen van Trede 2 betekent dat onze inzet ook gezien wordt. We gaan natuurlijk door voor Trede 3!”

PSO-audit
We werken al jaren samen met sociale partners als IBN, Atlant en de Weener Groep en er zijn inmiddels tientallen medewerkers aan het werk met een WW-, Wajong-, WIA- of WAO-uitkering. Ook bij het werven van nieuwe medewerkers is aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.” 

Tijdens de PSO-audit is meerdere malen ter sprake gekomen dat medewerkers uit deze doelgroepen gelijk behandeld worden als reguliere medewerkers. Zo doen zij mee aan werkoverleggen, jaargesprekken en teamuitjes; is extra begeleiding nodig dan kan dat via trajectbegeleiders van GGZ Oost Brabant en via externe werkbegeleiders van o.a. Weener en IBN.

Inclusief werkgeverschap
Bestuurder Yuri Starrenburg van PSO-Nederland overhandigde het PSO-certificaat aan Marianne Holleman. Hij nodigde GGZ Oost Brabant meteen uit om binnenkort deel te nemen aan de klantenraad van PSO-Nederland.

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat GGZ Oost Brabant op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Bron: Communicatie

Pagina 8 van 85

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer Privacy-statementISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw