Menu

banner nieuws

Tijdens een virtueel werkbezoek op maandag 22 november sprak staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met bestuurders en professionals over STORM, het in Oost-Brabant ontwikkelde programma voor depressiepreventie bij jongeren, dat is opgenomen in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Tijdens het werkbezoek toonde hij zich geïnteresseerd in de aanpak: “Ik wil graag horen wat er nodig is voor een succesvolle uitrol in andere regio’s.”


Wethouder HendriksHet programma STORM (Strong Teens and Resilient Minds) is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak om een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. Blokhuis maakte nader kennis met STORM in gesprekken met bestuurders en professionals uit zorg en onderwijs. “Ik denk dat het heel goed is dat STORM nu landelijke aandacht krijgt”, vond de Osse wethouder Kees van Geffen. “Door corona worstelen veel meer jongeren met eenzaamheid en twijfels over de toekomst. STORM kan hen weer perspectief bieden.”

Screening en directe hulp

Blokhuis werd geïnformeerd over de screening, die het startpunt van elk STORM-programma vormt: alle leerlingen vullen in het 2e en 4e leerjaar een vragenlijst van de GGD in. “Als daaruit blijkt dat een jongere suïcidaal is, gaan we binnen 48 uur in gesprek”, vertelde jeugdverpleegkundige Marie-Louse Lamers van GGD Hart voor Brabant. “Ik vind het bijzonder hoe open jongeren zijn als je gerichte vragen stelt, zelfs over een doodswens. Praten lucht vaak al enorm op.”

Gatekeeperstraining

Om onderwijsprofessionals te helpen bij het signaleren en bespreekbaar maken van depressiviteit en suïcidale gedachten, worden op alle STORM-scholen gatekeeperstrainingen gegeven. Orthopedagoog en trainer Larie Lieftink van het Maasland College in Oss vertelde Blokhuis over haar ervaringen: “Veel docenten zijn bang dat ze leerlingen op ideeën brengen, als ze vragen naar suïcidaliteit. Maar dat is niet zo. Wij leren ze hoe ze de wanhoop bespreekbaar kunnen maken, welke risico- en beschermende factoren er zijn en wat de routes zijn voor hulp.”

Merlet CollegeOp Volle Kracht

Blokhuis kreeg ook informatie over de vaardigheidstraining Op Volle Kracht, waaraan kwetsbare leerlingen op school kunnen deelnemen. “We leren hen wat de relatie is tussen gebeurtenissen, gedachten en gevoelens, en hoe ze dit proces kunnen beïnvloeden. We zien leerlingen hierin enorme stappen maken”, vertelde schoolpsycholoog Dennis Driessen van het Merletcollege. Een leerlinge die 3 jaar geleden deelnam aan Op Volle Kracht, past geleerde vaardigheden nog steeds toe: “Dan denk ik: wat is het beste, het slechtste en het meest waarschijnlijke dat er zal gebeuren? Daarna ben ik niet meer zo bang voor een rampzalige afloop.”

Het geheim van het succes

Blokhuis vroeg de deelnemers wat er in hun ogen nodig is voor een succesvolle uitrol van STORM. Commitment aan het model als geheel vindt Daan Creemers (directeur Kind & Jeugd van GGZ Oost-Brabant) de belangrijkste voorwaarde. “Het effect van STORM is wetenschappelijk onderbouwd, je kunt er niet zomaar wat elementen uitpikken. Ik zou binnen de Landelijke Agenda graag een blauwdruk willen neerleggen, die regio’s volledig moeten overnemen om in aanmerking te komen voor landelijke ondersteuning.” Wethouder Joost Hendriks van de gemeente Cuijk adviseert zijn collega’s in den lande om daarnaast stevig te investeren in de verbinding met zorg en onderwijs: “Er is meer nodig dan een goed inhoudelijk programma om dit van de grond te krijgen.” Programmaleider Sanne Rasing van GGZ Oost-Brabant erkent dat: “Dat gemeentes ons het vertrouwen en de financiële ruimte gaven om te onderzoeken wat het beste werkte, kwam de kwaliteit van het programma ten goede.”

Open je ogen

Bestuursvoorzitter Fred Pijls van GGZ Oost Brabant greep het moment aan om bij Blokhuis te pleiten voor structurele extra middelen: “Als we binnen STORM een suïcidale jongere opsporen, is het vreselijk als je die vervolgens op een wachtlijst moet zetten.” Schooldirecteur Veronique Hermans van het Merletcollege weet wat daar de gevolgen van kunnen zijn: “Een leerling van onze school is uit het leven gestapt, dat hoop ik nooit meer mee te maken. Dankzij STORM zie ik ook wat het doet met kinderen als ze zich gezien voelen en goede hulp krijgen. Ik gun alle kinderen in Nederland dit programma.”

Interesse in STORM?

Sinds 2021 maakt STORM deel uit van de derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Doel hierbij is om deze succesvolle aanpak naar andere regio’s te verspreiden. Om daarbij te ondersteunen zijn vanuit de Landelijke Agenda ook financiële middelen beschikbaar. Voor meer informatie en of vragen, neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie, programmamanager van de Landelijke Agenda: Gerdien Franx, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor de infographic over STORM

Bron: communicatie

Samen met zorgpartners, politie, woningbouwcorporaties, ervaringsdeskundigen, de Peelgemeenten en GGZ Oost Brabant ontwikkelt de gemeente Helmond een 24-uursvoorziening voor mensen die langdurig problemen ervaren op verschillende leefgebieden. Lisa Behrendt, directeur zorg Helmond/Peelland van GGZ Oost Brabant vertelt tegen 'Dit is Helmond': "Het is belangrijk dat we een veilige plek creëren waar deze mensen kunnen werken aan hun herstel. Samen (met de samenwerkingspartners red.) hebben we de ambitie dat deze mensen uiteindelijk hun eigen leven weer kunnen leiden. Dat we ze perspectief en kansen hebben geboden. Daarvoor zijn we met z’n allen maatschappelijk verantwoordelijk.”

Hoofdingang t WarantDe Helmondse gemeenteraad stemde op 8 juli 2021 in om een voorstel voor een 24-uursvoorziening uit te werken. Dat voorstel bestaat uit een conceptontwerp voor de voorziening (hierin staat hoe de 24-uursvoorziening er uit gaat zien: bijvoorbeeld wat voor zorg er nodig is en hoe er wordt samengewerkt) en een programma van eisen voor de locatie (hierin staat welke voorwaarden er zijn voor een mogelijke locatie, bijvoorbeeld qua oppervlakte en omgeving). Dat voorstel is nu klaar. Op 14 december behandelt de gemeenteraad dit voorstel. Als de raad met het voorstel instemt, werken de partijen dit verder uit. De volgende stap is dan een geschikte locatie zoeken.

24-uursvoorziening: Meer ondersteuning, minder overlast

Die 24-uursvoorziening is nodig omdat er nu nog geen passende opvang en behandeling is in Helmond en omgeving voor een aantal mensen. Denk hierbij aan mensen met geestelijke gezondheidsklachten, verslaving, financiële problemen, meerdere negatieve levensgebeurtenissen en/of een licht verstandelijke beperking. Deze problemen beïnvloeden elkaar en houden elkaar in stand of versterken elkaar zelfs. Dan spreken we van meervoudige complexe problematiek. Dit leidt regelmatig tot overlastgevend gedrag of onveilige situaties voor de inwoner zelf of zijn of haar omgeving. Volgens Maud van Arsen van de politie komen nu vaak meldingen bij hen binnen, vertelt ze aan 'Dit is Helmond'. “Het komt op ons bordje omdat we 24 uur per dag, zeven dagen in de week aanwezig zijn. Maar wij zijn in deze gevallen niet de oplossing. Het gaat dan niet om een ‘boef’, maar om iemand die zorg nodig heeft. Als deze persoon nergens terecht kan, leidt dat tot maatschappelijke onrust. Bovendien kan zo iemand zelf in gevaar komen. Dat is niet de goede weg.”

Vaak kennen deze mensen een lange geschiedenis van hulpverlening, maar dit aanbod sluit niet of onvoldoende aan. Ze vallen als het ware tussen wal en schip. Ze zijn daardoor kwetsbaar, kunnen voor overlast in de woonomgeving of op straat zorgen en een risico vormen voor hun eigen veiligheid of die van een ander. De voorziening biedt kortdurend én langer verblijf met begeleiding, aansluitend bij de behoefte en mogelijkheden van betrokkenen. Met de 24-uursvoorziening hopen de samenwerkingspartners deze mensen persoonsgericht op weg te helpen met hun leven en te voorkomen dat hun situatie escaleert.

Samen ontwikkelen

Wethouder Van Dijk van de gemeente Helmond: “Het wordt een innovatieve 24-uursvoorziening, echt fundamenteel anders dan wat er al is. Vandaar dat we de expertises vanuit verschillende invalshoeken samen hebben gebracht en hier samen aan werken. De opvang moet er aan bijdragen dat ook deze inwoners zoveel mogelijk kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Daarmee wordt ook hun persoonlijke omgeving en netwerk ontlast.”

De samenwerkingspartners ondertekenden een intentieverklaring voor het ontwikkelen van de 24-uursvoorziening. De ondertekenende partijen zijn Politie Peelland, SMO, Novadic-Kentron, Nei Skoen, Leger des Heils, Rooyse Wissel, Woningbouw coöperatie Compaen, Woningbouw coöperatie Goed Wonen Gemert, Woningbouw coöperatie Volksbelang, Woningbouw coöperatie Woonpartners, Woningbouw coöperatie woCom, en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren en GGZ Oost Brabant. De betrokken organisaties vinden een 24-uursvoorziening noodzakelijk en belangrijk. Zij zetten in de oriëntatiefase van de ontwikkeling hun expertise in om tot een goede 24-uursvoorziening te komen. In een latere fase van het project wordt duidelijk welke organisaties daadwerkelijk mee gaan doen in het opzetten en uitvoeren van de 24-uursvoorziening.

Samenwerken in de ‘wat-kan-wel’-stand

Dat we afgelopen zomer een nieuw samenwerkingsconvenant sloten met de politie en ambulancediensten, was het resultaat van een investering die al jaren gaande was – en die nodig blíjft. Dankzij de korte lijntjes krijgt de netwerkpsychiatrie in ons werkgebied volgens Ernie van den Bogaard (programmaleider Acute Psychiatrie) en Martijn van Dongen (teamleider Acute Psychiatrie) steeds meer vorm: “Waar we vroeger nog weleens dachten: ‘Van wie is dit probleem?’, denken we nu allemaal: ‘Kan ik in deze situatie iets betekenen?’ Het grijze gebied tussen hulpverleners wordt steeds kleiner.”

Lees meer: Week van de Veiligheid – Samenwerking met politie deel 2

Pagina 8 van 127

Ga naar boven

Achtergrond-blauw