Menu

banner nieuws

‘We deinzen niet terug, maar stappen naar elkaar toe’ 

Afgelopen zomer sloten we in ons werkgebied een nieuw convenant met de ambulancezorg, politie en het openbaar ministerie, om de samenwerking in crisissituaties te verbeteren. In twee artikelen vertellen Ernie van den Bogaard en Martijn van Dongen wat cliënten en hulpverleners daarvan (nu al) merken.

Lees meer: Week van de Veiligheid – Samenwerking met politie deel 1

Klinisch psycholoog en programmaleider persoonlijkheidsstoornissen en digitale poli Helmond/Peelland, Nathan Bachrach is afgelopen maand benoemd tot Associate Professor aan de Universiteit van Tilburg. Nathan: “Deze functie geeft me de mogelijkheid om praktijk, wetenschap en onderwijs nog meer aan elkaar te verbinden.”

Nathan Bachrach KP 200911 ggz helmond 84925“Deze drie aspecten zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Middels de verbinding tussen wetenschap en praktijk kunnen we de zorg voor cliënten verbeteren. Dit doen we door vraagstukken uit de klinische praktijk te vertalen naar onderzoek, waarvan de resultaten betekenisvol zijn voor de zorginhoud. De praktijkkennis en nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn weer enorm belangrijk om adaptieve professionals voor de toekomst op te leiden”, aldus Nathan.

Lisa Behrendt directeur zorg Helmond/Peelland: “We zijn trots op onze collega. Nathan levert een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en wetenschappelijk onderzoek, als ook de innovatie binnen GGZ Oost Brabant. De benoeming is een mooie stap voor hemzelf en ook voor ons als organisatie. Op deze wijze wordt de verbinding tussen wetenschap en praktijk verder uitgebouwd.”

 

Bij het overlijden van Annemieke van Hazendonk (zeer gewaardeerd lid van de familieraad) in 2020 is de wens uitgesproken om een expositie te organiseren van alle werken van Annemieke. Deze expositie is er nu! De tentoonstelling vindt plaats van 6 oktober tot 27 november en is te bezichtigen in museum de Kluis op het terrein van Huize Padua.

Schilderij Annenieke van Hazendonk

Annemiekes schilderijen zijn te koop en de opbrengst komt ten goede van de cliënten van GGZ Oost Brabant. Met het opgebrachte geld kunnen zij een workshop naar keuze financieren.

Geïnteresseerd?

Museum de Kluis is geopend op dinsdag van 10.00 uur tot 16.00 uur, woensdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en elke laatste zondag van de maand van 10.00 uur tot 16.00 uur. Toegang tot de expositie gaat in overleg met museum de Kluis. Wanneer de bovenruimte van de Kluis in gebruik is voor cursus/overleg is de expositie niet toegankelijk voor bezoek.

Lees ook het artikel in het BD.

Meer informatie over de expositie op https://expositievrijheid.wixsite.com/annemieke

Bron: Communicatie

Pagina 9 van 127

Ga naar boven

Achtergrond-blauw