Menu

banner nieuws

Samen de zichtbaarheid van de kind- en jeugdpsychiatrie in de regio nog meer vergroten, dat is het doel. Op 18 juni verwelkomen we de poli van Herlaarhof, onderdeel van Reinier van Arkel, in Oss. “We kijken uit naar de samenwerking”, vertelt Ineke Meijerink, hoofd Kind- en Jeugd GGZ Oost Brabant regio Oss/Uden/Veghel.

Herlaarhof zat voorheen met een polikliniek aan de Schadewijkstraat in Oss. Op 17 juni verhuizen zij officieel naar Arsis. “Er waren al geruime tijd verkennende gesprekken met Reinier van Arkel. Daaruit ontstond een gezamenlijk doel, de zichtbaarheid van de kind- en jeugdpsychiatrie nog meer vergroten in de regio. Voor zowel cliënten als verwijzers.”

De medewerkers van de poli van Herlaarhof zullen hun intrek nemen op de eerste verdieping van Arsis, aangrenzend aan Kind & Jeugd. “We willen elkaar versterken. We zitten nu in de fase om te onderzoeken hoe we dit willen gaan vormgeven. Zo kijken we naar de mogelijkheden om de psycho-educatie groepen voor ouders en kinderen samen te gaan verzorgen. Daarnaast willen we samen de deskundigheid bevorderen. Dat deden we al binnen het team van Kind & Jeugd, maar Herlaarhof sluit daarbij aan.” De opties liggen nog open, stelt Ineke. “We zitten dicht bij elkaar wat de gelegenheid geeft om te onderzoeken waar we samen kunnen optrekken. Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat we bijvoorbeeld de triage over een tijdje samen op gaan pakken.”

Op 18 juni vindt een welkom-moment plaats met beide teams in Arsis.

Bron: Kind & Jeugd, Communicatie 

Voor veel jongeren die van een angststoornis of depressie hersteld zijn, zijn de maatregelen rondom het corona-virus zwaar. Daarom is er een StayFine-hulplijn opgezet. De StayFine-hulplijn is een samenwerking van het Stayfine-project*, Amsterdam UMC en Accare. 

De StayFine-hulplijn is opgezet om jongeren van 13 tot 21 jaar te adviseren, met als doel om een terugval van hun klachten te voorkomen. Uit voorlopige cijfers van het Trimbos blijkt dat de coronamaatregelen invloed hebben op de psychische gezondheid. Eén op de drie mensen ervaart meer angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen.

Jongeren die in het verleden kampten met een depressie of angststoornis lopen het risico op een terugval in deze periode. Nu de scholen weer opengaan komt er een extra druk op hen, wat de kans op een terugval vergroot. De StayFine-hulplijn is bedoeld om deze jongeren te ondersteunen, tips te geven en een luisterend oor te bieden.

Jongeren tussen de 13 en 21 jaar met een geschiedenis van angst of depressie kunnen de hulplijn bereiken via 06-13902366. De StayFine-hulplijn is bereikbaar op maandagmiddag van 13.00 tot 17.00uur, op dinsdagmiddag van 12.00uur tot 16.00uur, woensdag van 09.00uur tot 17.00uur en op donderdagochtend van 09.00uur tot 12.00uur. Op andere momenten kan de voicemail worden ingesproken. Meer informatie is te vinden op de website: www.stayfine.nl.

Claudi Bockting, hoogleraar Klinische Psychologie in de Psychiatrie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam vertelt meer over de hulplijn aan het AD, bekijk het interview hier.

Bron: Communicatie

* Het Stayfine-project is een samenwerking is tussen GGZ Oost Brabant, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Accare, Universiteit Utrecht en Amsterdam UMC locatie AMC.

 

Cora Rutten en Edwin Dommerholt, directeuren regio Oss/Uden/Veghel, Land van Cuijk en Noord-Limburg, blikken in hun blog terug op de afgelopen tijd.

'Medio maart, na de aankondiging van de eerste maatregelen rondom het corona-virus, drong bij ons de ernst van de situatie goed door. De werkomgeving veranderde van de éne op de andere dag: gemeentes gingen in lockdown, dagbesteding werd gestopt. Regio Oss/Uden/Veghel is één van de hardst getroffen gebieden van Nederland. Dit zagen we terug op alle locaties waar cliënten behandeld worden, maar in het bijzonder op Joseph Staete, een woonvoorziening voor ouderen met psychiatrische problematiek in Veghel. Kwetsbare ouderen verzorgen middenin een brandhaard, dat stelde ons voor veel uitdagingen. Zo werden collega’s ziek en helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van enkele cliënten binnen een korte periode. Dat heeft veel impact op iedereen.

Niet alleen op het werk kregen collega’s te maken met het virus, ook in hun directe omgeving. We hebben een periode achter de rug met veel ziekteverzuim. Met alle teams hebben we vanaf het eerste moment de schouders eronder gezet, zodat de zorg zo goed als mogelijk kon doorgaan. Het doorzettingsvermogen, de creativiteit en flexibiliteit die collega’s daarin hebben laten zien is bewonderenswaardig. vanaf het begin waren behandelaren druk bezig met beeldbellen en er werden andere creatieve oplossingen gevonden voor ambulante behandelingen. Zo zijn er wandelgroepjes opgezet en webinars opgenomen om cliënten met somberheidsgevoelens te helpen. Daarnaast is een aantal collega’s uit onze regio bijgesprongen op de corona-afdeling in Helmond en hebben wij collega’s van andere locaties mogen ontvangen om in Oss te helpen. We zijn gestart met een digitale inloop en digitale zelfhulpgroepen. Daarnaast hebben onze traumadeskundigen een training gegeven aan verpleegkundigen van het Bernhoven Ziekenhuis. Deze training hebben we via LinkedIn breed beschikbaar gesteld.

Tweede golf

Hoewel we de coronapiek nu achter de rug lijken te hebben, wordt de druk op de geestelijke gezondheidzorg niet verlicht. Momenteel staan we voor een tweede golf: de psychische crisis. De druk op de acute zorgketen, crisisdienst en het IHT-team, is de afgelopen weken flink toegenomen. De complexiteit van de zorgvragen is daarnaast zwaarder geworden. Dit zien we terug op de HIC-afdelingen, waar meer cliënten met zwaardere problematiek worden opgenomen. Ook hierbij zien we dat de teams gezamenlijk aan de slag gaan. Terwijl de collega’s in de crisisdienst de crisissituaties opvangen, zetten de ambulante teams zich in om de mentale gezondheid van cliënten zoveel en goed mogelijk te ondersteunen door zo goed mogelijk in contact te blijven en waar nodig face to face behandelingen weer op te starten. 

Uiteraard kijken we vooruit. Met name naar de anderhalvemeter-ggz. Hoe pas je dat bijvoorbeeld toe bij poliklinische behandelingen en met name binnen de groepstherapieën? We willen behouden wat we digitaal hebben ontwikkeld. Daarnaast bouwen we het face to face contact met cliënten weer op waar nodig. We zoeken naar slimme manieren om digitaal en face to face te combineren.

We zijn trots op onze collega’s, die hebben laten zien dat we in crisistijd gezamenlijk veel aankunnen. Samen gaan we de volgende stappen zetten!'

Bron: Communicatie

Pagina 9 van 108

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw