Menu

banner nieuws

Ons Depressie Expertise Centrum Jeugd (DECJ) heeft het prestigieuze TOPGGz-keurmerk behaald! Dit keurmerk wordt toegekend aan topklinische ggz-afdelingen die zich toeleggen op diagnose en behandeling van ernstige, complexe psychiatrische aandoeningen. Wij zijn supertrots op onze collega’s van DECJ met het behalen van deze topprestatie! Van harte gefeliciteerd!

PHOTO 2020 12 10 07 58 39Gisteravond maakte Ellen Mogendorff, directeur TOPGGz, dit prachtige nieuws via een speciale livestream bekend tijdens een kleine bijeenkomst bij Meeters in Uden. Er was vervolgens een ware felicitatiedouche van netwerkpartners zoals Jan Spijker, Arne Popma en Nathalie Wils. Anne-Marie Schram en Fred Pijls onderstreepten hun trots en felicitatie via een voucher voor het team van DECJ voor ontplooiing en ontwikkeling.

Ellen Mogendorff, directeur TOPGGz: “De aandacht die er met het DECJ is voor jonge mensen die kampen met ernstige depressies is ongekend belangrijk. Om te bewerkstelligen dat ze zich beter gaan voelen, het leven weer gaan oppakken, maar ook in het voorkomen van suïcide of het ontwikkelen van hele chronische klachten”.

Daan Creemers, directeur behandelzaken en hoofd van het wetenschappelijk onderzoek: “We zijn ontzettend trots dat we als team dit keurmerk hebben behaald. Samen leveren we zorg van een zeer hoog niveau, met als basisuitgangspunt: nabijheid en continuïteit voor cliënten organiseren waarbij de ruggengraat van ons aanbod wordt gevormd door ambulante zorg gericht op herstel van het normale leven. Zorg in de regio, bundeling van expertise om de cliënt heen, voortdurende innovatie en evaluatie van het zorgaanbod, uitvoeren van (effect)-onderzoek en delen van deze kennis. Samen hebben we dit voor elkaar gekregen. We zijn ontzettend trots omdat we de eerste TOPGGz-afdeling zijn binnen onze organisatie en zien dit vooral als een begin om de zorg nog verder te ontwikkelen.”

TOPGGz-keurmerk

PHOTO 2020 12 09 22 11 04Om voor het keurmerk TOPGGz in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan strenge criteria. Er worden eisen gesteld op het gebied van topklinische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. Het keurmerk heeft tot doel top specialistische zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen en te faciliteren. Het keurmerk is geldig voor een periode van 4 jaar.

Om alle collega’s te bedanken voor hun inspanningen en bijdragen om dit keurmerk te behalen is door dichteres Merel Morre een gedicht gemaakt.

Beluister hier het gedicht.  

Meer weten? 
https://depressieexpertisecentrumjeugd.ggzoostbrabant.nl/
 

Bron: DECJ en communicatie

In het Samen Beter verslag van 2018-2020 bespreken Birgitte en Nicole, programma-managers Samen Beter de mooie projecten die vanuit dit innovatieprogramma zijn ontstaan. 

Birgitte en Nicole: “De juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plek. Om de zorg te blijven verbeteren én te werken aan een toekomstbestendige GGZ, is GGZ Oost Brabant in oktober 2017 begonnen met het innovatieprogramma ‘Samen Beter’. Hiervoor zijn meerjarenafspraken gemaakt met o.a. zorgverzekeraar VGZ, die de branche oproept zorg te bieden waarbij kwaliteit en betaalbaarheid hand in hand gaan. Door ons te richten op mensen die specialistische zorg echt nodig hebben, en anderen door te verwijzen naar netwerkpartners, kunnen we het meest betekenen voor de maatschappij. De samenwerking met netwerkpartners uit de regio (huisartsen, basis GGZ, WMO) is dan ook één van de belangrijke elementen van ‘Samen Beter’. ‘Samen Beter’ heeft een mooie beweging ingezet van innovatie en vernieuwing, die zich voortzet binnen de gehele organisatie. Waarbij we het vooral belangrijk vinden dat ideeën vanaf de werkvloer komen, wat zorgt voor een breed draagvlak en implementatie in de organisatie. Zo gaan behandelaren bijvoorbeeld open met elkaar in gesprek om behandelingen nog passender en effectiever te maken. Ook zijn er nieuwe werkwijzen geïmplementeerd, zoals de transferverpleegkundigen en IHT-zorg in het weekend. In het traject van de meerjarenstrategie wordt deze beweging van innovatie geborgd om zo te blijven werken aan een toekomstbestendige GGZ. ” 

Lees het hele Samen Beter verslag hier.

Bron: Samen Beter, Communicatie 

Het in de zomer vastgestelde Lange Termijn Huisvesting Perspectief voor Huize Padua is in de afgelopen periode uitgewerkt tot een concept gebiedsvisie voor het levendig landgoed. Op 24 november is deze gepresenteerd in een thema-avond aan de gemeenteraad van Boekel.

googlemapsIn de gebiedsvisie wordt gekeken naar de cultuurhistorie van het gebied en naar thema’s als verkeer en parkeren, water, groen, monumenten, et cetera. Kernpunten in de visie zijn de bijzondere positie die Huize Padua inneemt in de regio, onder andere vanwege de cultuurhistorie. Verder dat Huize Padua nadrukkelijk onderdeel wil zijn van de gemeenschap door het terrein breder open te stellen en actief samenwerkingen aan te gaan. En dat er in hoge mate aandacht is voor het implementeren van technologische en sociale innovaties op allerlei gebieden.

Het vinden van de juiste balans

Op basis van analyses is een landschappelijk raamwerk voor het landgoed voorgesteld en zijn ‘bouwvelden’ aangegeven. Op deze velden kunnen gebouwen worden gerealiseerd in bepaalde sferen. Deze sferen worden uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan en het landschappelijk raamwerk zorgen samen voor een rustig beeld en eenheid op het landgoed. GGZ Oost Brabant vindt een juiste balans tussen gebouwen en park belangrijk in relatie tot enerzijds de gewenste levendigheid op het terrein, en anderzijds in relatie tot een veilige en prikkelarme leefomgeving met een dorpse uitstraling. 

Input opgehaald

Tijdens de themabijeenkomst op 24 november hebben we onze plannen gepresenteerd, vragen van de raad beantwoord en input opgehaald. De komende periode wordt de gebiedsvisie en het beeldkwaliteitsplan uitgewerkt om in de gemeenteraadsvergadering van maart 2021 te kunnen vaststellen.  

 

Pagina 2 van 108

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw