App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner nieuws

Sinds het uitbreken van het coronavirus zijn in Brabant al veel inwoners overleden. Tot onze grote spijt is dit nu ook bij GGZ Oost Brabant het geval.

Vandaag bereikte ons het intrieste bericht dat afgelopen week een cliënt van een van onze verblijfsafdelingen in het ziekenhuis is gestorven aan de gevolgen van het coronavirus.
Wij wensen de familie en naasten veel sterkte toe bij dit grote verlies in deze onwerkelijke tijden.

Raad van bestuur en medewerkers GGZ Oost Brabant  

Ook binnen onze organisatie zien we het aantal mensen met een coronabesmetting toenemen, zowel bij cliënten als medewerkers. Dit vraagt om extra maatregelen.
Vanaf dit weekend geldt daarom een regionale aansturing van de acute zorg binnen het gehele werkgebied van GGZ Oost Brabant. Daarnaast is het aantal coronabedden in de regio uitgebreid.


Hiermee zijn we in de volgende fase beland van het crisismanagement (code oranje) in onze gezamenlijke strijd tegen het coronavirus.

Wat betekent dit voor onze zorgverlening?

- er geldt een opnamestop voor alle niet-acute opnameplaatsen.

- we brengen poliklinische contacten terug en geven dit op een andere wijze vorm.

- passend bij de behandellijn wordt voor een cliënt met een niet-acute zorgvraag die verblijft op een opname-afdeling, uitgekeken naar uitplaatsing bij een collega-instelling.

- we stoppen met de inloop- en dagbestedingsfunctie en geven dit waar mogelijk op een andere wijze vorm, gericht op het voorkomen van decompensatie.

Extra coronabedden in Helmond en Huize Padua

Om het hoofd te bieden aan het stijgend aantal coronabesmettingen wordt op dit moment versneld het aantal coronabedden voor cliënten uit de regio uitgebreid:

1. in Helmond is de corona-afdeling (CCA) die 20 maart is gestart in ’t Warant uitgebreid naar 18 bedden.
2. in Huize Padua is sinds 27 maart een CCA met HIC-functie met 9 bedden.

Tevens zijn in Oss en op Huize Padua voorbereidingen getroffen om het aantal bedden indien nodig binnen 24-48 uur op te schalen.

Inzet medewerkers

Om de juiste kennis en kunde op de meest noodzakelijke acute zorgplekken te realiseren, worden zorgmedewerkers organisatiebreed ingezet. Hierop wordt centraal regie gevoerd zowel vanwege de specifieke zorgvraag (speciaal ingerichte corona-afdelingen) als de inzet van de juiste menskracht (herplaatsing collega’s naar acute zorgafdelingen en rekening houdend met uitval van medewerkers door ziekte).

Meer informatie vindt u op de speciale coronapagina voor cliënten/naasten/bezoekers

Bron: Communicatie

Vanaf vrijdag 20 maart is er een zogeheten Corona-afdeling geopend in ’t Warant in Helmond. Dit betekent dat cliënten die bij ons zijn opgenomen en positief zijn getest op corona hier naartoe worden verplaatst. Het gaat om mensen waarbij het van belang is dat ze opgenomen blijven in de psychiatrie, omdat het psychiatrisch beeld nog de hoofddiagnose is.

De afdeling is niet-leeftijdsgebonden en kan qua zorg opschalen naar maximaal 18 bedden. Deze speciale zorg is van toepassing op alle opgenomen cliënten in zorg bij GGZ Oost Brabant. Betrokken medewerkers bij de afdeling zijn: een psychiater, somatisch artsen en een verpleegkundig team waarvan de inzet wordt aangepast aan het aantal opgenomen cliënten.

Bron: Communicatie

Pagina 11 van 103

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw