App store  Google play

Download de gratis GGZ app

Menu

banner nieuws

Dutch Arabic English Polish Turkish

'Schakelteam en gemeenten aan zet'

overhandiging pamfletten 2

Vrijdag 23 maart jl. bracht burgemeester Onno Hoes, voorzitter van het landelijk Schakelteam personen met verward gedrag, een bezoek aan de regio Oost-Brabant. Hij liet zich op het gemeentehuis van Sint Michielsgestel bijpraten over het project ‘Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in Oost-Brabant’. Aldaar overhandigde burgemeester Jan Pommer namens het project twee pamfletten aan Hoes: ‘Schakelteam aan zet’ en ‘Gemeenten aan zet’.

Schakelteam aan zet’ bevat adviezen voor de doorontwikkeling van de aanpak op landelijk niveau ook met het oog op de periode na het Schakelteam, dat in het najaar stopt te bestaan; met ‘Gemeenten aan zet’ reikt het project de Oost-Brabantse gemeenten adviezen aan om mee te nemen in hun coalitievorming.

Inhoud ontmoeting
In een ontmoeting met (familie)ervaringsdeskundigen, waaronder de voorzitter van onze Familieraad Jan van Sonsbeek, leden van de stuurgroep van het Project ‘Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in Oost-Brabant’ en onze geneesheer-directeur Henk Hanegraaf (tevens voorzitter van de werkgroep triage, opvang en vervoer) liet Hoes zich bijpraten over de stand van zaken in deze regio. Onderwerp van gesprek was de stand van zaken; succesvolle projecten, nodige impulsen en speerpunten voor het komende jaar.
Ook werd aandacht besteed aan de inclusieve en veilige wijk, beveiligde zorg, acute en niet acute 24/7-meldpunten en de opvolging en structurele borging van de ontplooide initiatieven vanaf najaar 2018 als het landelijk Schakelteam is opgeheven. Burgemeester Pommer overhandigde Hoes twee pamfletten voor respectievelijk de gemeenten in de regio en het Schakelteam.


logo verwardVoor meer informatie over dit bericht of het project
Jeroen Koffijberg, projectleider 06 19472641 of
Vivianne Viguurs, projectlid communicatie 06 10551130

Door allerlei regels kunnen de ouders van Antjes pleegkind niet altijd goed geholpen worden.Bron: communicatie
Datum: 26 maart 2018

Ervaringen vanuit zorgvernieuwingsproject Samen Beter

Banner Samen beter

De inzet van een transferverpleegkundige draagt bij aan zinnige én beter betaalbare zorg in de GGZ. Dat is een van de vele resultaten binnen het programma Samen Beter dat GGZ Oost Brabant samen met zorgverzekeraar VGZ heeft ingezet om betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten te realiseren.

“Ik draag zorg voor de warme overdracht van het bejegeningsplan naar onze ketenpartner. Hierdoor is de continuïteit van de zorg gewaarborgd en ervaart de cliënt zo min mogelijk verschil in de hulpverlening”, aldus Maarten Manders, transferverpleegkundige bij NAH Huize Padua.

GGZ Oost Brabant tekende in 2017 een meerjarenovereenkomst met VGZ om de komende jaren in te zetten op Zinnige Zorg: betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten. De zorgorganisatie werkt aan Zinnige Zorg door echt te luisteren naar de cliënt, mede daardoor vroegtijdig zorgvragen te voorkomen, de zorg samen met de cliënt, samen met netwerkpartner anders te organiseren en die beter passend bij diens situatie te laten zijn.

Samen Beter
GGZ Oost Brabant werkt aan het programma Samen Beter met betrokken ketenpartners waarbij zij elkaar inspireren en van elkaar leren. In het programma worden, met de cliënt en professional in the lead, ideeën ingebracht en geïmplementeerd die bijdragen aan betere zorg voor de cliënt.

Transferverpleegkundige
Een van de initiatieven van Samen Beter is de inzet van een transferverpleegkundige bij mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Lichte Verstandelijke Beperking-Psychiatrie (LVB-P) en Ouderenpsychiatrie. De transferverpleegkundige begeleidt de overplaatsing van een cliënt van een opname-afdeling naar een andere opname- of verblijfsplek bij een ketenpartner, buiten GGZ Oost Brabant. Door deze begeleiding ontstaat er intensievere kennisoverdracht van en naar ketenpartners. De transferverpleegkundige draagt zorg voor de warme overdracht van het bejegeningsplan.

Eerste ervaringen
Maarten Manders, transferverpleegkundige bij NAH Huize Padua over zijn eerste ervaringen:
“Ik merk dat familie en naasten positief verrast zijn wanneer ze horen dat er voor de overplaatsing, maar ook na de overplaatsing nog betrokkenheid is vanuit GGZ Oost Brabant. Bij familie en naasten geeft het een bepaalde geruststelling als die betrokkenheid nog enige tijd blijft, juist om expertise over te dragen. Het lijkt soms alsof familie juist daardoor meer vertrouwen heeft in een op handen zijnde overplaatsing. Na overplaatsing blijkt in de praktijk dat de adviezen vooral gericht zijn op zorg, bejegening en communicatie.”

Noot voor de redactie
Voor nadere informatie: Vivianne Viguurs, manager communicatie M 06-10551130

Boekel, 23 maart 2018

 

Pagina 11 van 66

© 2014 GGZ Oost Brabant | Disclaimer ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw