Menu

banner nieuws

LindaWillemsWat heeft een cliënt met multicomplexe problemen nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren en regie te krijgen over zijn of haar eigen leven? Als antwoord op deze vraag is in de regio Oss-Uden-Veghel de pilot ‘Complex behandelarrangement’ gestart.

Linda Willems is projectleider van deze pilot: “Behandelaren vanuit verschillende teams, ervaringsdeskundigen en eventuele externe ketenpartners werken samen aan een gepersonaliseerde behandeling. Vernieuwend in deze pilot is dat we een casusregisseur (casemanager) en regiebehandelaar aan de cliënt met multiproblematiek koppelen, gedurende de hele cliëntreis.”


Bij de start van de behandeling heeft de cliënt een gesprek met de ervaringsdeskundige en de casusregisseur. Linda: “Zo kijken we met de cliënt hoe hij of zij regie kan nemen voor het eigen behandelproces, en is er aandacht voor persoonlijk herstel. In het cliënt-afstemmingsoverleg kijken we met regelmaat naar wie wat kan doen, met de cliënt, naasten, experts en eventueel externe ketenpartners. Zo werken we zonder ‘schotten’ samen aan een gepersonaliseerde behandeling op maat, vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

Bron: Communicatie

Blog Astrid Digitale poli‘De anderhalvemeter-samenleving begint steeds meer haar weg te vinden in Nederland. Overal houden we twee armlengtes afstand van elkaar om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook bij GGZ Oost Brabant hebben we de nodige maatregelen genomen, die goed zichtbaar zijn in de gebouwen. Zo hebben we onder andere looproutes aangelegd op de locaties, flyers geplakt op kantoordeuren om aan te geven hoeveel mensen in een ruimte aanwezig mogen zijn en behandelroosters meer op elkaar aangesloten. 

De maatregelen zullen nog een flinke tijd van kracht blijven, maar we kijken ook vooruit en starten weer projecten op waar we voor de crisis aan begonnen zijn. Zo hebben we halverwege juni de Digitale poli geopend.’

Lees hier het gehele blog.

Bron: Communicatie

Gevoelens van blijdschap, enthousiasme en geluk horen bij het leven. Net zoals spanning, somberheid en eenzaamheid. In tijden van crisis kunnen de laatste soort gevoelens overheersen. De les die uit eerdere virusuitbraken (bijvoorbeeld SARS) wordt getrokken is dat aandacht voor psychische gezondheid al in een vroeg stadium nodig is.

Uit oPreventieprogramma Storm smallnderzoek van MIND blijkt dat twee derde van de mensen met psychische problemen meer klachten ervaart. Op grote schaal kunnen angstklachten ontstaan door berichtgeving in de media, onduidelijkheid en abrupte veranderingen in de samenleving. Ook de impact op jongeren en kinderen in quarantaine moet niet onderschat worden. Chinese wetenschappers adviseren dat er speciale aandacht moet zijn voor jongeren met mentale klachten. 

Afname aanmeldingen

Een andere zorgelijke ontwikkeling is dat er sinds maart een sterke afname gezien wordt in het aantal aanmeldingen bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Professionals vragen zich dan ook af: blijven niet te veel jongeren met klachten thuis? Nu de maatregelen versoepelen, is het zoeken van hulp misschien ook makkelijker. De komende weken zal blijken of de aandacht voor psychische gezondheid op tijd is gekomen.

Hoewel gerichte tips en adviezen in tijden van corona kunnen helpen, is het versterken van de psychische gezondheid van jongeren ten alle tijden belangrijk. De StayFine app heeft als doel om te voorkomen dat jongeren opnieuw klachten krijgen. Of de app werkt bij het voorkomen van terugval in angst en depressie wordt onderzocht in wetenschappelijk onderzoek. Ook in tijden van corona. Voor meer informatie zie www.stayfine.nl.

Bron: Kind & Jeugd 

Pagina 1 van 46

© 2014 GGZ Oost Brabant | InformatieveiligheidDisclaimer Privacy-statement ISO9001 ISO9001

Ga naar boven

Achtergrond-blauw