Menu

banner nieuws

Om jongeren mentaal weerbaarder te maken hebben GGZ Oost Brabant, GGD Brabant-Zuidoost, de LEV-groep, gemeenten (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) en de vo-scholen in de regio in 2016 de handen ineengeslagen in het project STORM Zuid-Oost. Deze partners bestendigden op 31 januari hun personele en financiële inzet voor de projectduur tot en met 2021. Doel is een integrale preventie aanpak uit te werken voor suïcide- en depressie preventie onder jongeren; tevens vindt grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van deze integrale aanpak plaats. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst onderstreept het belang dat de samenwerkingspartners hechten aan dit project.

IMG 20180131 WA0003AS

Sinds 2010 is zelfdoding de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren. In de Peelregio is sprake van een stijging en een piek in 2015 en dat was de aanleiding om een grootschalig project te starten. Depressie is één van de grote risicofactoren als het gaat om zelfdoding. Depressies worden bij jongeren echter vaak niet herkend en dus ook niet behandeld. Met de integrale aanpak willen gemeenten, onderwijs en netwerkpartners uit het sociaal domein het aantal suïcides bij jongeren terugdringen.

De aanpak speelt zich met name af op en rondom de school en richt zich op leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is dat depressieve gevoelens (en de gedachten aan) zelfdoding vooral een stijging laten zien bij jongeren vanaf 14 jaar.

Plan
Omdat er een sterke samenhang bestaat tussen depressie en suïcidaliteit, zijn in het preventieprogramma activiteiten opgenomen waarin deze samenhang naar voren komt. Het bestaat uit vier onderdelen waaronder een vaardigheidstraining voor mentoren, een (klassikaal) mental health programma voor jongeren, vroegtijdige signalering van stemmingsklachten bij jongeren en een weerbaarheidsprogramma voor risicojongeren.

GGZ Oost Brabant is net als het Trimbos-instituut gespecialiseerd in deze aanpak, die eveneens succesvol wordt ingezet in de regio Oss in nauwe samenwerking met vo-scholen. Verder is er aandacht voor het verder professionaliseren van de hulpverlening en het versterken van de samenwerking onderling. Dit wordt uitgewerkt in de regio-brede aanpak.

De coördinatie, organisatie en uitvoering van het preventieplan ligt bij GGZ Oost Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en de samenwerkende schoolbesturen. Het intellectuele eigendom van de integrale aanpak ligt bij het Trimbos-instituut. De aanpak wordt sinds oktober 2016 uitgevoerd en onderzocht.

Bron: communicatie

Ga naar boven

Achtergrond-blauw