De beide FACT Jeugd-teams van GGZ Oost Brabant zijn met vlag en wimpel geslaagd voor de driejaarlijkse kwaliteitstoets. De auditoren stellen dat er bij de teams van de regio’s Helmond en Oss sprake is van een ‘optimale implementatie’.

Over het team in de regio Oss vinden zij het volgende: “Door het team wordt een kwalitatief hoogwaardige behandeling bereikt. De zorg is prima georganiseerd en samen met de sterke maatschappelijke oriëntatie en samenwerking met ketenpartners bereikt het team met overtuiging haar doelstelling. En dat doet zij dan ook nog in een prettige sfeer.”

Als kracht van het team in de regio Helmond wordt de nadruk op behandeling en het oog blijven houden voor de ontwikkelmogelijkheden van de jongeren als kracht gezien. De sfeer in het team werd door beide auditoren als zeer prettig ervaren. Daarnaast is het auditteam onder de indruk van het feit dat het FACT team in samenwerking met de Adolescentenkliniek bezig is met de implementatie van het WKS-model, waarin gefocust wordt op de eigen regie en mogelijkheden van de cliënt.

De hoge beoordelingen resulteerde in een hercertificering en dat is goed nieuws voor de doelgroep in deze regio’s. Onderzoek toont namelijk aan dat teams met dit keurmerk op zak betere uitkomsten boeken.

Kinderen en jongeren (0-23) die door het FACT Jeugd-team behandeld worden, zijn vaak zorgmijdend. Toch kampen ze meestal met ernstige psychiatrische problematiek, die zich ook vaak uit in beperkingen op maatschappelijk functioneren, school, wonen en/of werken. Het team ondersteunt hen praktisch, biedt behandeling en ondersteunt hen in hun eigen herstelproces. Hierbij wordt naast het aangaan van een behandelrelatie met de cliënt, de samenwerking met ketenpartners, het bieden van ondersteuning en structuur, aanvullend gebruik gemaakt van verschillende behandelinterventies, waaronder cgt, emdr en schematherapie. Belangrijke werkzame factoren bij deze aanpak zijn de outreachende zorg (zo nodig thuis of bijvoorbeeld op school), het multidisciplinair team met behandelaars en begeleiders, de integrale aandacht voor verslavingsproblematiek, de mogelijkheid de zorg snel te intensiveren door het hele team (shared caseload) en doelgroepgericht en wijkgericht werken.

Meer weten? Bel ons secretariaat: 0412 – 84 70 01 (Oss) of 0492 - 84 80 00 (Helmond).

Bron: Communicatie